ХЛЯБЪТ НА ЖИВОТА

Йоан 6:1-71

Има един християнски артист и филмов продуцент, който се казва Джо Бойд. Идеята на Джо Бойд е не толкова да се опитваме да тълкуваме значението на стиховете, колкото да чуем разказа на Божите Слово като едно цяло и да го оставим то да ни говори. Джо Бойд е направил едно театрално представление в което представя цялото Евангелие според Йоан като един монолог. Аз взех само тази част от неговото представление, която се отнася до 6 гл. на Евангелието според Йоан. Вплел съм я в текста на моята проповед върху тази глава, понеже мисля, че той по един много изразен начин ни представя това, което се случи. В същото време, ние ще прочетем цялата глава, така че да знаем не само какво казва Джо Бойд, но и какво казва евангелист Йоан. Но, нека да отворим сърцата си и да размислим върху Божието Слово, защото вярвам, че във всичко, това, което се говори в тази глава, Бог има послание за нас. Цялата публикация “ХЛЯБЪТ НА ЖИВОТА”

НАЙ-ПРЕВЪЗХОДНИЯТ ПЪТ  

1 Коринтяни 13:1-13

1 Коринтяни 13 глава е наречена „химна на любовта“. Според един автор на име Харнак тази глава е „най-великото, най-силното, най-дълбокото нещо, което Павел някога е писал”. Цялата публикация “НАЙ-ПРЕВЪЗХОДНИЯТ ПЪТ  “

ПИСАНИЯТА ЗА НАС

Старият Завет като цяло е полезен „за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата“. Старозаветните писания са източник на мъдрост. Те са написани с цел да ни доведат при Христос (2 Тимотей 3:14-17). Цялата публикация “ПИСАНИЯТА ЗА НАС”

ДИСЦИПЛИНАТА ДА СЛУЖИМ

В Речника на Ап. Павел и Неговите Послания четем какво е било разбирането на апостола за служението.

За ап. Павел служението включва всичко, което възнесеният Христос е направил и прави чрез Неговите хора за изграждането на Неговата църква. Това включва правилното упражняване на дарбите за служение, с които Христос е надарил всички Негови хора, както и служението на онези, които, като Павел са били определени от Бога за да утвърждават и възпитават църквите. То също включва и онези, назначени чрез човешките власти да упражняват водещи роли в църквите.[1]

Въпреки че, когато говорим за служение в Новия Завет, ние трябва да различаваме служението на определените от Бога официални служители от служението на всички вярващи, нашият акцент тук е, че всеки християнин има някакво служение и той трябва да знае какво е то и да го върши. Това, че служението е за всички трябва да се повтаря, понеже ние имаме склонност да го забравяме. Цялата публикация “ДИСЦИПЛИНАТА ДА СЛУЖИМ”

ЛОВЦИ НА ЧОВЕЦИ – 2

Деяния 17:16-34

В Марко 1:16-18 четем:

16 А когато минаваше край галилейското езеро, видя Симона и брата на Симона, Андрея, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. 17 И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци. 18 И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.

Ловът на човеци е метафора, която изразява благовестието. Ние не ловим човеците, за да ги направим наши роби. Ние ловим човеците, за да ги спасим от вечна смърт в Ада и огненото езеро.

Как да бъдем успешни „ловци на човеци“? Цялата публикация “ЛОВЦИ НА ЧОВЕЦИ – 2”

ЛОВЦИ НА ЧОВЕЦИ – 1

Йоан 4:1-42

В Марко 1:16-18 четем:

16 А когато минаваше край галилейското езеро, видя Симона и брата на Симона, Андрея, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. 17 И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци.
18 И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.

Ловът на човеци е метафора, която изразява благовестието. Ние не ловим човеците, за да ги направим наши роби. Ние ловим човеците, за да ги спасим от вечна смърт в Ада и огненото езеро.

Как да бъдем успешни „ловци на човеци“? Като следваме Исус, като подражаваме на него. В Йоан В Йоан 4:1-42 виждаме как Исус благовества на една жена, а чрез нея и на един цял етнос. Цялата публикация “ЛОВЦИ НА ЧОВЕЦИ – 1”

КАКВО ПРАВИМ С НАШИТЕ СЪМНЕНИЯ?

Йоан 20:24-31

Томина неделя отбелязва специалното явяване на възкръсналия Исус на Тома Неверни. Тя e един добър повод да се замислим за нашите собствени съмнения и да укрепим вярата си в Христос. Ако бъдем честни, ще си признаем, че както Тома, така и ние се борим с най-различни съмнения. Цялата публикация “КАКВО ПРАВИМ С НАШИТЕ СЪМНЕНИЯ?”

БЛАГОСЛОВЕНИ В КРИЗАТА

КРИЗАТА НЕ ПРОЩАВА НА НИКОГО

В Исая 24:1-3 се казва:

1 Ето, Господ изпразва земята и я запустява,
Превръща я разпръсва жителите й.
2 И ще стане, както на людете, така и на свещеника;
Както на слугата така и на господаря му;
Както на слугинята, така и на господарката й;
Както на купувача, така и на продавача;
Както на заемодавеца, така и на заемача;
Както на приемача с лихва, така и на оня, който му дава с лихва.
3 Съвсем ще се изпразни земята, и съвършено ще се оголи;
Защото Господ е изговорил това слово.

Това е пророчество за Вавилонския плен. Бог щеше да накаже земята поради идолопоклонството на народа си. Но ние се спираме на тези стихове, понеже те ни рисуват изключително образно картината на една криза. В момента целия свят е в икономическа криза. И тази криза е повсеместна. Тя идва върху всички – както на людете, така и на свещениците. По онова време свещениците са били едно по специално съсловие, което  се е ползвало с определени привилегии. Те са се издържали с десятъците на народа. Но, въпреки това във време на криза, това, което се случва с обикновените хора, се случва и със свещениците, това, което се случва със слугите, се случва и с господарите им – не само слугите са повлияни от кризата, но и господарите им. „Както на купувача, така и на продавача” – купувачът няма пари да си купи, но когато няма купувачи, продавачът пък няма оборот от който да печели. Кризата засяга всички – както онези, които са по-бедните, така и онези, които са по-богати. Този, който е взел кредит и не може да го върне страда, но и онзи, който е дал кредита също страда, понеже не може да печели от лихвите, а дори и да вземе заложения имот на кредитополучателя, той не може да го продаде във време на криза, защото никой не купува във време на криза, а дори и да го продаде, то цената му ще бъде много по-ниска, отколкото първоначално обявената стойност, така че той пак ще загуби и то много. Така че, когато икономиката е в криза, това е зле както за работниците, така и за работодателите, както за производителите, така и за търговците, както за банкерите, така и за тези, които са взели заеми. Друг е въпросът, че Бог не желае ние да живеем в заеми, а да се наслаждаваме на финансова свобода. Но, мисълта ми тук е, че когато кризата дойде, тя е повсеместна и засяга всички – не прощава на никого.

Това, което ви казах до тук не е нещо ново – всички го знаем, и то от опит. Но, добрата вест е, че в Божието Слово има принципи, които, ако ги прилагаме в живота си ще ни помогнат ние не само да преодолеем кризата, но и да бъдем благословени в нея. Цялата публикация “БЛАГОСЛОВЕНИ В КРИЗАТА”

АРГУМЕНТИ НА ТЕИЗМА

През 1991 година, с Божията помощ бях направил един курс за последователи на Христос. Първата тема, която им преподадох беше тази: „Доказателства за съществуването на Бога” – как ние да учим другите, че Бог съществува. Най-елементарното нещо, с което трябва да започнем и което трябва да знаем, за да можем да благовестваме, е да доказваме на хората, че Бог съществува. Защото нашата страна е пълна с „православни атеисти”. Когато ги попиташ: „Ти християнин ли си?”, всички казват: „ Християнин съм “. Когато ги попиташ: „Вярваш ли в Бога?”, те отговарят: „Вярвам, че има някаква сила”… и дотук. Цялата публикация “АРГУМЕНТИ НА ТЕИЗМА”

ЧЕТИРИ ВИДА ЛЮБОВ

Ерос, сторге, филия, агапе

Павел писа: “Любовта да бъде нелицемерна” (Рим. 12:9). Да обичаш истински, искрено, непресторено е да обичаш правилния човек, по правилния начин, на правилното време. Какво означава това може да се види в четирите различни думи, които гръцкият език използва за да изрази любов. В това отношение гръцкият език е много по-богат и по-прецизен. Когато се отдалечи от понятието “любов”, нашият език използва много по-слаби думи като “харесване”, “привързаност”, “обич”, “приятелство, дружба”. Не възнамеряваме да използваме единствената дума любов, за да обгърнем невероятното многообразие на ситуации и взаимоотношения – от най-дълбоките и трудни за разбиране до най-светските, езически. Гърците обаче са имали по-ясна концепция за четирите различни видове любов и за подходящите приложения за всеки един от тях. Без това просветление, някой може да обича друг човек по неправилния начин и това да нарани и двамата.

Четирите вида любов са: ерос, сторге, филия и агапе. Цялата публикация “ЧЕТИРИ ВИДА ЛЮБОВ”

ПРОТИВНИЦИТЕ НА БОЖИЕТО СТАДО

Деяния 20:28-3

Оприличаването на Божия народ и църквата на стадо е често срещано сравнение в свещеното писание. Един пример е Деяния 20:26-32 където ап. Павел прави своето обръщение към ефеските презвитери. В цялата книга Деяния на апостолите това е единствената реч на ап. Павел отправена към християни. По това време той пътуваше от Коринт за Ерусалим и по пътя си спираше на местата в които имаше църкви като Филипи и Троада. В Милит беше повикал служителите на Ефес за да ги увещае и да се сбогува с тях. В това свое обръщение тоя казва:

26 Затова свидетелствувам ви в тоя ден, че аз съм чист от кръвта на всички; 27 защото не се посвених да ви изявя цялата Божия воля

Цялата публикация “ПРОТИВНИЦИТЕ НА БОЖИЕТО СТАДО”

РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ

Матей 5:9

В Своята “проповед на планината” Господ Исус каза (Матей 5:9):

Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.

Той не каза, че са щастливи миролюбците, или мирните, или имащите мир. Но каза, че Божии чада ще се нарекат онези, които създават, творят мир. Миротворството не е бягство от проблема, не е пасивност или примирение. То е търсене на разрешение на възникналите конфликти. Бог е най-големия миротворец. Той ни примири със Себе Си. И това примирение беше толкова важно за Него, че за да го постигне Той пожертва Своя единороден Син. В това Бог ни остави пример – пример, че инициативата за разрешаването на конфликта трябва да бъде наша. Цялата публикация “РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ”

ХРИСТИЯНИН БЕЗ ПАСТИР

/от сърце на сърце/

Има хора, които са новородени, ходят на църква, която има своя ръководител, слушат думите на проповедника, и въпреки това те нямат пастир. Съзнателно или несъзнателно те не приемат човека зад амвона за свой пастир. Всъщност те не приемат никой за такъв. Рано или късно обаче това може да доведе до големи поражения в техния духовен живот и дори в живота на църквата. Такива хора могат да изгубят спасението си и дори да се превърнат в богопротивници.

Аз бих искал ти, който четеш тези редове да изпиташ сърцето си и да видиш дали имаш своя пастир. Ако да – добре. Но, ако не – то приеми този, когото Бог ти е поставил за такъв!

Ако го приемеш лично за себе си, това послание може да спаси живота ти. Опасностите са много. Дяволът като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Не спира да крои своите планове. И неговото “последно изобретение” се казва “християнин без пастир” или съкратено ХБП. Той иска да те направи такъв. Не му позволявай! Цялата публикация “ХРИСТИЯНИН БЕЗ ПАСТИР”

ЗАКЛЕЙМЯВАНЕТО

3 Царе 12:1-20; Йоан 9:1-41

Заклеймяването е може би най-често срещания грях при християните. Най-кратко то може да бъде определено като остри думи, съдене и “поставяне на етикети на хората”. Думата “заклеймявам” буквално означава поставяне на белег върху кожата с нагорещено желязо — жигосване. Именно това се случва с душите на хората когато ги заклеймим – не с нажежено желязо, а с нашите думи. В Притчи 25:15 се казва:

мек език троши кости

Заклеймяването оставя белег на сърцето и може да разруши дори взаимоотношения, които са били градени с години. Цялата публикация “ЗАКЛЕЙМЯВАНЕТО”