ОТ ХРАМ В ГРАД НА БОГ

През 538 г. пр. Хр. Персийския цар Кир издава указ При завръщането си от плена Евреите възстановяват Ерусалим на три етапа. Първо възстановяват олтара по времето на Зоровавел и Исус Йоседековия син. Тогава, през същата 536 г. пр. Хр. се полагат и основите на храма, но той остава недовършен до времето на пророците Агей и Захария, които през 520 г. пр. Хр. Започват да мотивират водачите и народа да довършат започнатото. Така храмът бива завършен през 516 г. пр. Хр. Около 60 години по-късно, през 458 г. пр. Хр. Ездра се завръща в Ерусалим. Градът, обаче, бива опожарен и през 445 г. пр. Хр. Неемия възстановява стените на града. Цялата публикация “ОТ ХРАМ В ГРАД НА БОГ”

КАК РАБОТИ ВИДЕНИЕТО?

2 Царе 5:1-10

1 Тогава всичките Израилеви племена дойдоха при Давид в Хеврон и говориха, казвайки: Ето, твоя кост и твоя плът сме ние. 2 И по-напред, още докато Саул царуваше над нас, ти беше, който извеждаше и въвеждаше Израиля; и на тебе рече Господ: Ти ще пасеш людете Ми Израиля, и ти ще бъдеш вожд над Израиля.

Цялата публикация “КАК РАБОТИ ВИДЕНИЕТО?”