АНДРЕЙ – ПОМОЩНИКЪТ

Когато в църковните среди се каже за някого, че има “голямо служение”, това предполага, че той е някой известен със своя авторитет и влияние — такъв като майка Тереза, Били Греъм, Джон Уесли и др. Въпреки това една огромна част от “голямото служение” в Божието Царство всъщност се е вършила от много по-неизвестни светии през вековете — хора, приличащи не толкова на Петър, колкото на Андрей. Андрей не беше човек, който обича да застава под светлината на прожекторите. Не се изявяваше много пред публика и не обичаше да става център на внимание. Предпочиташе да остане в сянка. Въпреки това той беше много ефективен в това да търси или да изгражда мостове между хората. Не поучаваше хората директно, а ги водеше при Исус, за да слушат Неговото поучение. Цялата публикация “АНДРЕЙ – ПОМОЩНИКЪТ”

ЮДА – ПРЕДАТЕЛЯТ

Името „Юда Искариотски” е станало нарицателно за предател. Когато някой извърши предателство, обикновено казват за него, че той е „Юда Искариотски”. Но ние не трябва да си мислим, че сме застраховани от това и ние да станем като него. Цялата публикация “ЮДА – ПРЕДАТЕЛЯТ”

ЯКОВ – ГРЪМОТЕВИЦАТА

ЦЕНАТА НА ИЗБУХЛИВОСТТА

Ако има нещо, което да пречи на християнинът да бъде продуктивен, то е звярът, наречен „невъздържаност”. Избухливостта и липсата на търпение са разрушили повече взаимоотношения от всеки друг грях. Може би точно затова в Библията срещаме толкова много предупреждения за това да обуздаваме гнева си, да не се караме, да не се бием, да не роптаем един против друг и да не се караме. В Галатяни 5:15 ап. Павел ни казва дори да не се „хапем” един друг, да не би да се изтребим.

Гневът, е нещо много лошо, защото когато изразява себе си по нечестив начин той наранява не само този, върху когото се излива, но и този, който го освобождава. Цялата публикация “ЯКОВ – ГРЪМОТЕВИЦАТА”

ПЕТЪР — ПРИБЪРЗАНИЯТ

Когато си мислите за апостолите вие вероятно си представяте велики Божии човеци, излекували мнозина болни, възкресявали мъртви, вършели велики чудеса, където и да са ходили и упражнявали вяра, която е била непоклатима и съвършена — ако мислите по този начин, не мислите за дванадесетте апостоли, които следваха Исус. Видът мъже, които станаха Исусовата дясна ръка в началото бяха точно като вас и мен, когато Исус ги избра, те бяха една наистина разнородна група. Изучаването ни би ни помогнало да оценяме повече Божията любов в изборът му на самите нас да бъдем Негови последователи. Ни имаме много от същите слабости, които тези така наречени “гиганти на вярата” също имаха, а също и някои от техните силни страни. Великият проповедник Спърджън веднъж казал: “Добре, че Бог ме избра преди да съм се родил, защото несъмнено не би го направил след това. Ако си мислите, че имате проблеми със съмнения, или се борите със собственото си непослушание, то ви сте попаднали в една добра компания – не само с християните, които седят около вас, но и с онези, които вървяха с Исус в Неговото собствено време. Цялата публикация “ПЕТЪР — ПРИБЪРЗАНИЯТ”