АНДРЕЙ – ПОМОЩНИКЪТ

Когато в църковните среди се каже за някого, че има “голямо служение”, това предполага, че той е някой известен със своя авторитет и влияние — такъв като майка Тереза, Били Греъм, Джон Уесли и др. Въпреки това една огромна част от “голямото служение” в Божието Царство всъщност се е вършила от много по-неизвестни светии през вековете — хора, приличащи не толкова на Петър, колкото на Андрей. Андрей не беше човек, който обича да застава под светлината на прожекторите. Не се изявяваше много пред публика и не обичаше да става център на внимание. Предпочиташе да остане в сянка. Въпреки това той беше много ефективен в това да търси или да изгражда мостове между хората. Не поучаваше хората директно, а ги водеше при Исус, за да слушат Неговото поучение. Цялата публикация “АНДРЕЙ – ПОМОЩНИКЪТ”

ОТ ХРАМ В ГРАД НА БОГ

През 538 г. пр. Хр. Персийския цар Кир издава указ При завръщането си от плена Евреите възстановяват Ерусалим на три етапа. Първо възстановяват олтара по времето на Зоровавел и Исус Йоседековия син. Тогава, през същата 536 г. пр. Хр. се полагат и основите на храма, но той остава недовършен до времето на пророците Агей и Захария, които през 520 г. пр. Хр. Започват да мотивират водачите и народа да довършат започнатото. Така храмът бива завършен през 516 г. пр. Хр. Около 60 години по-късно, през 458 г. пр. Хр. Ездра се завръща в Ерусалим. Градът, обаче, бива опожарен и през 445 г. пр. Хр. Неемия възстановява стените на града. Цялата публикация “ОТ ХРАМ В ГРАД НА БОГ”

КАК ДА ОЦЕЛЕЕМ В СЛУЖЕНИЕТО?

За някои от вас този въпрос може би е доста странен, но истината е, че е много актуален. Защото има много служения, които са като ракети или като заря в нощното небе. Изстрелват се в небето, красиви са, но светват за малко и след това угасват. Служението на Бог не е нещо лесно, нито пък нещо просто. То е сложно, освен част то е част от борбата, която имаме със Сатана. Така че, това, което ще ви кажа тази сутрин е едно ноухао, няколко тайни за това кои принципи, които трябва да спазваме, ако искаме “да оцелеем” в служението. Защото, ние желаем не само да оцелеем, но да имаме дълголетие в служението – да бъдем успешни не само в началото, но в края на нашия път с Бога. Цялата публикация “КАК ДА ОЦЕЛЕЕМ В СЛУЖЕНИЕТО?”

ЮДА – ПРЕДАТЕЛЯТ

Името „Юда Искариотски” е станало нарицателно за предател. Когато някой извърши предателство, обикновено казват за него, че той е „Юда Искариотски”. Но ние не трябва да си мислим, че сме застраховани от това и ние да станем като него. Цялата публикация “ЮДА – ПРЕДАТЕЛЯТ”

ЯКОВ – ГРЪМОТЕВИЦАТА

ЦЕНАТА НА ИЗБУХЛИВОСТТА

Ако има нещо, което да пречи на християнинът да бъде продуктивен, то е звярът, наречен „невъздържаност”. Избухливостта и липсата на търпение са разрушили повече взаимоотношения от всеки друг грях. Може би точно затова в Библията срещаме толкова много предупреждения за това да обуздаваме гнева си, да не се караме, да не се бием, да не роптаем един против друг и да не се караме. В Галатяни 5:15 ап. Павел ни казва дори да не се „хапем” един друг, да не би да се изтребим.

Гневът, е нещо много лошо, защото когато изразява себе си по нечестив начин той наранява не само този, върху когото се излива, но и този, който го освобождава. Цялата публикация “ЯКОВ – ГРЪМОТЕВИЦАТА”

ПЕТЪР — ПРИБЪРЗАНИЯТ

Когато си мислите за апостолите вие вероятно си представяте велики Божии човеци, излекували мнозина болни, възкресявали мъртви, вършели велики чудеса, където и да са ходили и упражнявали вяра, която е била непоклатима и съвършена — ако мислите по този начин, не мислите за дванадесетте апостоли, които следваха Исус. Видът мъже, които станаха Исусовата дясна ръка в началото бяха точно като вас и мен, когато Исус ги избра, те бяха една наистина разнородна група. Изучаването ни би ни помогнало да оценяме повече Божията любов в изборът му на самите нас да бъдем Негови последователи. Ни имаме много от същите слабости, които тези така наречени “гиганти на вярата” също имаха, а също и някои от техните силни страни. Великият проповедник Спърджън веднъж казал: “Добре, че Бог ме избра преди да съм се родил, защото несъмнено не би го направил след това. Ако си мислите, че имате проблеми със съмнения, или се борите със собственото си непослушание, то ви сте попаднали в една добра компания – не само с християните, които седят около вас, но и с онези, които вървяха с Исус в Неговото собствено време. Цялата публикация “ПЕТЪР — ПРИБЪРЗАНИЯТ”

КАК РАБОТИ ВИДЕНИЕТО?

2 Царе 5:1-10

1 Тогава всичките Израилеви племена дойдоха при Давид в Хеврон и говориха, казвайки: Ето, твоя кост и твоя плът сме ние. 2 И по-напред, още докато Саул царуваше над нас, ти беше, който извеждаше и въвеждаше Израиля; и на тебе рече Господ: Ти ще пасеш людете Ми Израиля, и ти ще бъдеш вожд над Израиля.

Цялата публикация “КАК РАБОТИ ВИДЕНИЕТО?”

БОЖИЕТО ВРЕМЕ

Докато са малки, децата все още не могат да четат, не познават дори часовника. Но рано или късно идва време когато те се научават. Дори и да има някои, които да остават неграмотни, всички се научават да разпознават посланието, което им изпраща специфичното разположение на стрелките на традиционния часовника или цифрите от циферблата на електронния часовник. Проблемът, обаче идва по-късно – когато виждаш, че е време да ставаш и да отиваш на училище, а не ти се става или не ти се ходи; когато виждаш, че вече е късно и трябва да се прибираш, но ти е приятно и започваш да закъсняваш. Цялата публикация “БОЖИЕТО ВРЕМЕ”

КАКВО ПОКОЛЕНИЕ ЩЕ БЪДЕМ?

В Библията се говори за два вида поколение – добро и зло. Нека днес се огледаме в Божието Слово и да видим ние от кое от тези две поколения сме и какво поколение искаме да бъдем самите ние? Цялата публикация “КАКВО ПОКОЛЕНИЕ ЩЕ БЪДЕМ?”

УТВЪРЖДАВАНЕ В СЛУЖЕНИЕТО

Като християни, ние всички имаме едно и също универсално служение – да бъдем “посланици на примирението” (2 Коринтяни 5:18-20), “сол на земята” и “виделина на света” (Матей 5:13-16). Но също така, както всяка част човешкото тяло има свое специфично предназначение, така и за нас, като част от Църквата, която е Христово тяло, Бог има конкретно служение (Римляни 12:4-8). Цялата публикация “УТВЪРЖДАВАНЕ В СЛУЖЕНИЕТО”

ЖИВОТ НА ОРЛИ

 Исая 40:28-31

28 Не знаеш ли? не си ли чул,
Че вечният Бог Иеова,
Създателят на земните краища,
Не отслабва и не се уморява?
Неговият разум е неизследим.
29 Той дава сила на отслабналите,
И умножава мощта на немощните.
30 Даже младите ще отслабнат и ще се уморят.
И отбраните момци съвсем ще паднат;
31 Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си,
Ще се издигат с крила като орли,
Ще тичат и няма да се уморят,
Ще ходят и няма да отслабнат.

Цялата публикация “ЖИВОТ НА ОРЛИ”

НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ “ВЕЧЕ” И “НЕ ОЩЕ”

1 Коринтяни 4:8-13

В началото на XXI в. ние сме на границата между втория и третия милениум след Христос. Уместно е в един такъв кардинален момент да си зададем въпроса за времето в което живеем и за това какво крие бъдещето за нас. Цялата публикация “НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ “ВЕЧЕ” И “НЕ ОЩЕ””