БОГ НЕ БЛАГОВОЛИ В БЕЗДЕЙНОТО НАБЛЮДЕНИЕ

Лука 7:36-50

36 И един от фарисеите Го покани да яде с него; и Той влезе във фарисеевата къща и седна на трапезата.

Исус често критикуваше фарисеите за тяхната гордост, себеправедност, лицемерие и липса на милост към прегрешилите. Фактически те бяха Исусовите най-изявени опоненти и имаха своята значителна заслуга за Неговото разпятие. Поради това, ние сме склонни да ги възприемаме като лоши и зли, но това далеч не е пълната картина за тях. Цялата публикация “БОГ НЕ БЛАГОВОЛИ В БЕЗДЕЙНОТО НАБЛЮДЕНИЕ”

ПЛАВНО ПОКЛОНЕНИЕ

Псалом 95:1-7

В края на ХХ век една огромна революция в хвалението премина през църквите по целия свят. Пасторите, водачите на хваление и редовите вярващи трябваше да се сблъскат с мощната сила на промяната – сила, която за някои донесе обновление и радост, а в други произведе страх и недоволство. Така или иначе никой не можа да избегне дебата „химни или припеви”. Имаше някои църкви, които напълно отхвърлиха химните от богослужението си. Други, по-консервативни запазиха химните, като допуснаха и няколко припева. Какъв е отговорът на този дебат. Вярвам, че той се нарича „смесено поклонение” – нито химните, нито припевите не са за изхвърляне, защото и двете имат своите предимства и недостатъци, и двете имат своя характерен принос за обогатяването и разнообразието в нашето богослужение. Затова, вместо да изпадаме в крайности, по-добре е да търсим сполучливия баланс между двата стила. Цялата публикация “ПЛАВНО ПОКЛОНЕНИЕ”

ОЛТАРЪТ – СИМВОЛ НА БОГОСЛУЖЕНИЕТО

През периода на патриарсите (Авраам, Исак и Яков) поклонението се отличава със своята простота. Основен в богослужението е олтара (или жертвеника). Главното му предназначение в старозаветни времена е било върху него да се пренася жертва за изкупление от грях.

Въпреки, че днес ние не използваме материални олтари в нашите богослужения, олтарът е от особено значение за нас като поклонници, тъй като той олицетворява много от онова, което е важно за истинското поклонение. Цялата публикация “ОЛТАРЪТ – СИМВОЛ НА БОГОСЛУЖЕНИЕТО”