ПРАКТИЧЕСКО ХРИСТОПОДОБИЕ

Марк 1:9-41  

По идея на Гари Джонсън 

В един от английските преводи на Библията, наречен „Посланието“ (The Message), мястото в Словото, където се казва, че Словото обитаваше между нас (Йоан 1:14) е предадено с думите „Той живееше в квартала“. Това е истината на въплъщението – Исус стана човек, и живееше сред нас. Господ направи всичко това, не само за да ни изкупи, но и за да ни покаже как да живеем, така че живота ни да бъде пълноценен и за Божия слава. Преживявайки един пълноценен живот тук, на земята, Той знае през какво преминаваме ден след ден в нашето ежедневие. Ако някой въобще може да ни разбере, това е Исус. Той с пълно право може да ни каже: „Зная как се чувстваш, бил съм на мястото ти. Ти където отиваш, аз оттам се връщам.“ Цялата публикация “ПРАКТИЧЕСКО ХРИСТОПОДОБИЕ”