ЕФТАЙ – СЪДИЯТА, КОЙТО НАПРАВИ НЕОБМИСЛЕН ОБРЕК, НО УДЪРЖА НА ДУМАТА СИ

Съдии 11:1-40

Съдиите са изключително интереси библейски герои. Те са едновременно и велики войни и слаби човеци. Демонстрират човешкия потенциал както за подвизи, така и за провали и падения. Насърчават ни, че ако Бог можа да употреби тях, то Той ще може да употреби и нас.

В съдии 11:1-40 авторът на книгата ни рисува пет сцени от живота Ефтай. Цялата публикация “ЕФТАЙ – СЪДИЯТА, КОЙТО НАПРАВИ НЕОБМИСЛЕН ОБРЕК, НО УДЪРЖА НА ДУМАТА СИ”