ИЗКУПИТЕЛНО МИСЛЕНЕ

Рут 4:1-12

По идея на Steve Zeisler

В Матей 5:16 се казва:

16 Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.

В четвърта глава на книгата Рут виждаме изпълнение на този стих. Два пъти в този пасаж чуваме хваление към Бог от страна на местните жители. Първият път мъжете на Витлеем благославят Рут и Вооз. Те се молят Бог да продължи да работи чрез Рут, така както е действал чрез жените които са съградили Израилевия дом (ст. 11,12). След това жените благославят Господа за Неговия промисъл за Ноемин (ст.14,15). Цялата публикация “ИЗКУПИТЕЛНО МИСЛЕНЕ”

МАНИПУЛАЦИЯ И МОРАЛ

Рут 2:17-3:18

По идея на Steve Zeisler

Понякога, когато видим конкретна грешка, извършена от друг човек, Бог може да използва нашата наблюдателност, за да ни помогне да видим по-добре самите себе си. Цялата публикация “МАНИПУЛАЦИЯ И МОРАЛ”

ЕДИН ПРЕКРАСЕН ДЕН

Рут 2:1-16

По идея на Steve Zeisler

Цялото действие, описано във втора глава на книгата Рут се развива през един единствен ден. Авторът не ни обременява с излишни неща. Само в първите пет стиха на първа глава той описва действия случили се за период от 10 години, а тук той отделя цяла глава само за един единствен ден. Явно това, което става през този ден е нещо изключително важно. Нещо съдбоносно. Затова трябва да бъдем много внимателни да разберем какво е то? Цялата публикация “ЕДИН ПРЕКРАСЕН ДЕН”

ПЕСИМИЗЪМ ИЛИ ОПТИМИЗЪМ – ВИЖДАНИЯТА НА ДВЕ ВДОВИЦИ

Рут 1:1-22

По идея на Steve Zeisler

Може би знаете онзи анекдот за оптимиста и песимиста, които седели на една маса и гледали една бутилка, която била пълна до половината. Песимистът бил тъжен за това, че бутилката вече е наполовина празна, а оптимистът го насърчавал като му казвал да не гледа това, че бутилката е наполовина празна, а че е наполовина пълна. Според тълковния речник песимизмът е “философски възглед, който включва разочарование от действителността и недоверие към добро или успешно бъдеще; мрачно отношение към света, при което човек вижда винаги лошото”. От друга страна оптимизмът е “бодро и жизнерадостно световъзприемане, характеризиращо се с вяра в успеха и в бъдещето”. Цялата публикация “ПЕСИМИЗЪМ ИЛИ ОПТИМИЗЪМ – ВИЖДАНИЯТА НА ДВЕ ВДОВИЦИ”

ВИДЕЛИНА ВСРЕД ТЪМНИНАТА

Рут 1:1-4:22

По идея на Steve Zeisler

Болестта разрушава нашето желание за здраве. Например, какво правим когато настинем? Завиваме се през глава, спущаме завесите и не искаме да си подадем и носа навън. Стоейки обаче в една такава затъмнена стая ние избягваме точно онези условия, които биха ни помогнали да оздравеем по-бързо – слънчевата светлина и свежия въздух. Цялата публикация “ВИДЕЛИНА ВСРЕД ТЪМНИНАТА”