ВИЗИТКАТА НА ПРОРОК ИЛИЯ

3 Царе 17:1-18:2

Както светкавица, която прорязва нощното небе — така Илия се появява на сцената в царския палат на Ахаав и започва своето служение.

1 А тесвиецът Илия, който бе от галаадските жители, рече на Ахаав: В името на живия Господ, Израилевия Бог, Комуто служа, заявявам ти че през тия години няма да падне роса или дъжд освен чрез дума от мене.

Кой е Илия? Нищо не ни се казва за него, освен че е един галаадец от Тесви. Като че ли разказвачът следва думите на Исус: “По плодовете им ще ги познаете”. Той не ни казва предварително кой и какъв е Илия, а ни оставя сами да си извадим заключения за характера му, като ни разкаже за делата му. До края на тази глава вече разбираме кой е Илия – Божий човек и пророк, който говори вярно Господното слово. В ст.24 след възкресението на сина й, Сидонската вдовица му казва: “Сега познавам, че си Божий човек, и че Господното слово, което говориш, е истина.” Ето затова аз наричам тази глава “визитката на пророк Илия”. В нея се запознаваме с Илия и разбираме, че той е Божий пророк, въпреки че цар Ахаав и останалите израилтяни първоначално не му вярват. Името на Илия означава “Бог е Йехова” и това е истината, която той се бори да утвърди.

Какво можем да научим за Бога от “визитката на Илия”? Какъв е Бог? Какво може да прави Той? Какво е отношението Му към нас? Това са въпросите на които можем да намерим отговор в тази глава. Цялата публикация “ВИЗИТКАТА НА ПРОРОК ИЛИЯ”

НЕОБИКНОВЕНИЯТ ОБИКНОВЕН ЧОВЕК

3 Царе 17:1

Историята на Илия започва със срещата между неизвестният дотогава Илия и нечестивият цар на северното царство Ахаав. При тази среща Илия декларира пред царя, че през следващите години няма да вали дъжд освен, ако той не пожелае. (3 Царе 17:1):

1 А тесвиецът Илия, който бе от галаадските жители, рече на Ахаав: В името на живия Господ, Израилевия Бог, Комуто служа, заявявам ти че през тия години няма да падне роса или дъжд освен чрез дума от мене.

Цялата публикация “НЕОБИКНОВЕНИЯТ ОБИКНОВЕН ЧОВЕК”

ТРЕПЕРЕТЕ И НЕ СЪГРЕШАВАЙТЕ!

2 Царе 11:1-12:25

Моето желание тази вечер е да ви покажа, че Бог е строг и в същото време любящ баща. Той прощава беззаконието, но не си затваря очите за греха. Прощава, но не обезвинява (Изход 34:7; Числа 14:18). Никога не замазва греховете, нито ги подценява. Не ги омаловажава. И няма да допусне неговите деца да ходят в тях. Като добър и отговорен баща Бог ни наказва. Той не иска да израснем разглезени и разлигавени. Целта ми е страхът от Бога в нас да се увеличи и да няма нужда да опитваме от плодовете на греха си за да го намразим. За целта ще разгледаме греха на Давид срещу Урия и Божиите реакции на Давидовия грях и покаяние. Старозаветните истории са написани за наша поука. Затова трябва да ги четем и да не повтаряме грешките на Библейските герои (1 Коринтяни 10:11-12). Цялата публикация “ТРЕПЕРЕТЕ И НЕ СЪГРЕШАВАЙТЕ!”

КРОТОСТТА НА МЪДРОСТТА

1 Царе 25:1-42

Би могло да се каже, че тази двадесет и пета глава на книгата Първо Царе е една картина, нарисувана върху Яков 3:13,17-18:

Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, с кротостта на мъдростта… Мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна. 18 А плодът на правдата се сее с мир от миротворците.

Ако си наистина мъдър, ще бъдеш смирен, кротък, чист, умолим – ще бъдеш миротворец. През по-голямата част от живота си Давид беше такъв, но в случая с Навал той допусна несправедливото отношение спрямо него да го ядоса, да го изкара извън нерви, и ако разумната Навалова жена Авигея не беше го спряла, той би извършил нещо за което след това щеше горчиво да съжалява цял живот. Мисля, че това е урока, който можем да вземем за себе си от тази част от Божието Слово – да не допускаме несправедливостите на другите спрямо нас да ни изкарват извън нерви – вместо това да реагираме с кротостта на мъдростта. Цялата публикация “КРОТОСТТА НА МЪДРОСТТА”

СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО

1 Царе 3:1-21

В началото на шестнадесети век мотото на швейцарския град Женева е било “След тъмнината — светлина!”. То е отразявало смелото твърдение на Калвин и неговото поколение, че след тъмните векове на ранното средновековие светлината отново е дошла при хората чрез проповядването на Божието Слово. По онова време за да може тъмнината напълно да бъде прогонена от града всеки гражданин бил длъжен да слуша по шест проповеди на седмица. Първата била проповядвана в неделя при изгрев слънце, втората в девет сутринта, третата в три следобед. Останалите три били през работната седмица — съответно в понеделник, сряда и петък. Цялата публикация “СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО”

ГОВОРИ, ГОСПОДИ, ЗАЩОТО СЛУГАТА ТИ СЛУША!

1 Царе 3:1-21

Преди много години, преди да бъде изобретен телефона, във времето когато най-бързият метод на комуникации бил телеграфа, който използвал морзовия код, един младеж кандидатствал за работа като радист. Прочитайки обявата във вестника, той отишъл на съответния адрес. Когато пристигнал, влязъл в огромен офис в който кипяло оживление, шум, и наистина се работело на високи обороти. На фона на целия шум и тупурдия се чувал и звука на телеграф. Цялата публикация “ГОВОРИ, ГОСПОДИ, ЗАЩОТО СЛУГАТА ТИ СЛУША!”

ЕФТАЙ – СЪДИЯТА, КОЙТО НАПРАВИ НЕОБМИСЛЕН ОБРЕК, НО УДЪРЖА НА ДУМАТА СИ

Съдии 11:1-40

Съдиите са изключително интереси библейски герои. Те са едновременно и велики войни и слаби човеци. Демонстрират човешкия потенциал както за подвизи, така и за провали и падения. Насърчават ни, че ако Бог можа да употреби тях, то Той ще може да употреби и нас.

В съдии 11:1-40 авторът на книгата ни рисува пет сцени от живота Ефтай. Цялата публикация “ЕФТАЙ – СЪДИЯТА, КОЙТО НАПРАВИ НЕОБМИСЛЕН ОБРЕК, НО УДЪРЖА НА ДУМАТА СИ”

УРОЦИ ОТ КУЧЕШКИЯ ЖИВОТ

Исус Навиев 14:6-12

6 В това време, като се приближиха юдейците при Исуса в Галгал, Халев, син на Ефония Кенезов, му каза: Ти знаеш какво е говорил Господ на Божия човек Моисей за мене и за тебе в Кадис-варни. 7 Аз бях на четиридесет години, когато Господният слуга Моисей ме прати от Кадис-варни, за да разгледам земята; и донесох му известие според както ми беше на сърце. 8 Братята ми, обаче, които отидоха с мене, обезсърчиха людете; но аз последвах напълно Господа моя Бог. 9 За това, в същия ден Моисей се закле, казвайки: Земята, на която са стъпили нозете ти, непременно ще бъде наследство на тебе и на потомците ти за винаги, защото ти напълно последва Господа моя Бог. 10 И сега, ето, Господ ме е опазил жив, както каза, тия четиридесет и пет години, от времето когато Господ говори това на Моисея, когато Израил ходеше по пустинята; и сега, ето, днес аз съм на осемдесет и пет години. 11 Днес аз съм тъй силен, както в деня, когато ме прати Моисей; както беше тогава силата ми, така е и сега силата ми да воювам и да излизам и да влизам.

Цялата публикация “УРОЦИ ОТ КУЧЕШКИЯ ЖИВОТ”

ОБЪРНИ ТВОИТЕ ПОРАЖЕНИЯ В ПОБЕДИ!

Исус Навин 7:1-8:2

АКО ПАДНА – ЩЕ СТАНА!

В Притчи 24:16 се казва:

16 Защото праведният
ако седем пъти пада, пак става,
Докато нечестивите се препъват в злото.

Това, че сме вярващи, не означава, че няма да имаме проблеми в нашия живот. Но, Бог е определил начини по които ние да разрешаваме тези наши проблеми. Дори да паднем, има начин по който ние да се изправим. Бог не е планирал поражения за нас. Вината за нашите провали не е Негова. Но все пак, знаейки, че те ще се случат, Той е промислил начини и пътища за оправяне на нещата – стратегии за възстановяване. Чрез тях нашите провали могат да бъдат преобърнати в успехи и нашите поражения в победи. В Исус Навин 7 и 8 глави имаме пример за това. Първата атака срещу Гай (град Гай, който беше в обещаната земя) се оказа поражение, но Бог я превърна в победа. След малко ние ще разгледаме как стана това. Цялата публикация “ОБЪРНИ ТВОИТЕ ПОРАЖЕНИЯ В ПОБЕДИ!”

ВИКЪТ НА ДУХА

Исус Навиев 6:1-20

В Исая 42:13 -14 се говори за бойния вик на Господ.

13 Господ ще излезе като силен мъж, (като мощен воин)
Ще възбуди ревнивостта Си като ратник (ратник е старобългарска дума за войник, нали знаете?),
Ще извика, да! ще изреве.

Някой може да каже: „А, как така Господ ще извика? Какви са тези викове, какви са сега тези неща?” Но, Исая казва: „Да, да! Не си мислете, че не сте ме чули добре! Много добре ме чухте! Господ не само, че ще извика, но Той ще изреве! Ще изреве като лъв!” Цялата публикация “ВИКЪТ НА ДУХА”

ЧЕРВЕНОТО ВЪЖЕ

Исус Навин 2:1-21; 6:17,20-23,25

Тази глава спокойно може да послужи за сценарий на духовен шпионски трилър. В нея става дума за шпиони, държавна измяна, уговорки, преследване, и разбира се в центъра на всичко стои една жена със съмнителен морал, която обаче става героиня на вярата. Интересно и от богословска гледна точка, нали? Цялата публикация “ЧЕРВЕНОТО ВЪЖЕ”

РАЗМЕНЕНИЯТ БОГ

Изход 32:1-35; Матей 27:15-26; Откровение 3:14-22

В Библията четем за три случая при които хората размениха Бога за нещо друго. Те пожелаха да го сменят за различни неща. Но, тази размяна сама по-себе си е нещо ужасно. Тя не само е една огромна заблуда, но и винаги завършва пагубно за тези, които я правят. Затова аз желая да ви предупредя. Да изпитаме сърцата си и да видим да не би и ние да сме започнали да разменяме или да подменяме Бог с нещо друго в този живот – било то идол, собственото ни аз, света, духа на времето или дори със задоволяването на собственото ни религиозно чувство. Проповядвайки тази проповед аз се чувствам като пророк Осия. Към него дойдоха следните Божии думи (Осия 8:1):

1 Тури тръбата на устата си!
Той се спуща като орел против дома Господен,
Защото нарушиха завета Ми
И престъпиха закона Ми.

Цялата публикация “РАЗМЕНЕНИЯТ БОГ”

ЕЛ РОЙ – БОГ, КОЙТО ВИЖДА

Битие 16:1-16

КОМБИНАЦИИТЕ НА НЕТЪРПЕНИЕТО

В тази глава се разказва за раждането на Исмаил. Но акцентът не е толкова върху раждането на детето, колкото върху конфликта между Сара, която по онова време още се казваше Сарайя и нейната робиня Агар, майката на Исмаил. Сарайя заповядва на слугинята си да стане жена на мъжа й (ст.3) за да й роди дете, а когато детето се ражда и е естествено Аврам да стане по-внимателен към Агар, която е непосредствената майка на детето му, Сарайя се обижда от промяната в отношението на мъжа й и робинята й към нея. Цялата публикация “ЕЛ РОЙ – БОГ, КОЙТО ВИЖДА”

БИТИЕ 1-2

 

Първият акт на творението: 1 В начало Бог създаде небето и земята.

Състоянието на недовършената земя при сътворението – неоформена и незапълнена: 2 А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.

Цялата публикация “БИТИЕ 1-2”