СИЛАТА НА РЕШЕНИЕТО

Даниил 1:1-21

Съществува конфликт между вярващия и света. Бог обича всички хора на света, но в Новия Завет и особено в Йоановите писания под думата “свят” се разбира царството на сатана и неговото управление. Самият дявол е наречен “князът на тоя свят” (Йоан 16:11; 14:30). В 1 Йоаново 5:4-5 се говори за победа на християнина над светската система на сатана:

4 Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е победила света е спечелила нашата вяра. 5 И кой побеждава света, ако не е тоя, който вярва, че Исус е Божият Син?

Цялата публикация “СИЛАТА НА РЕШЕНИЕТО”

ЗЛАТНОТО ПРАВИЛО НА СТАРИЯ ЗАВЕТ

Михей 6:8

ВРЕМЕТО НА МИХЕЙ – ВРЕМЕ КАТО НАШЕТО

Михей е пророкувал по времето на цар Езекия (Еремия 26:12-19). Цар Езекия беше един добър цар. Съживител и реформатор, той възроди истинското поклонение към Йехова (2 Летописи гл. 29-31). Явно, обаче, голяма част от поклонението тогава беше формално. Жертвите се принасяха, празниците се празнуваха, но едновременно с това в столицата царуваха корупцията, социалната неправда и подтисничеството. Описание именно на тази ситуация намираме в книгата на пророк Михей. Цялата публикация “ЗЛАТНОТО ПРАВИЛО НА СТАРИЯ ЗАВЕТ”

ОСНОВИТЕ НА ЛИЧНАТА И ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

Авдия 1-21

През годините на тоталитарния комунистически режим в България властите забраняваха в църквата да се споменава думата “държава” или в проповедите да се съдържат фрази “уронващи престижа на партията” и социалистическия режим. Затова в църквата сме слушали много малко за отношението на Бог към управлението на държавата. Бог обаче не е безмълвен по този въпрос. В Библията намираме слово от Бог не само към Израил – Божия народ, но също така и към другите народи. Той е Бог не само на Израил, но и на целия свят. Бог има отношение не само към отделните личности, но и към народите. На Него те не са Mу безразлични. Той не стои безучастен към тяхната политика и развитие. Напротив, направлява и съди народите. Освен това, Той не се променя. Следователно виждайки Неговата присъда и насоки към народите в древността, ние можем да съдим за Неговото отношение към политическата ситуация днес. Цялата публикация “ОСНОВИТЕ НА ЛИЧНАТА И ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ”

НЕЩО ПО-ЛОШО ОТ ТОВА ДА ОТИДЕШ В АДА

 Еремия 8:20-22

Проповедта тази сутрин ще бъде за две неща – първо за онова, което е по-лошо от това да отидеш в ада; и второ, за онова, което е по-добро от това да отидеш в небето. Цялата публикация “НЕЩО ПО-ЛОШО ОТ ТОВА ДА ОТИДЕШ В АДА”

ЖИВОТ НА ОРЛИ

 Исая 40:28-31

28 Не знаеш ли? не си ли чул,
Че вечният Бог Иеова,
Създателят на земните краища,
Не отслабва и не се уморява?
Неговият разум е неизследим.
29 Той дава сила на отслабналите,
И умножава мощта на немощните.
30 Даже младите ще отслабнат и ще се уморят.
И отбраните момци съвсем ще паднат;
31 Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си,
Ще се издигат с крила като орли,
Ще тичат и няма да се уморят,
Ще ходят и няма да отслабнат.

Цялата публикация “ЖИВОТ НА ОРЛИ”

СИМФОНИЯ ЗА НЕСРАВНИМИЯ БОГ

Исая 40:1-31

Тази глава съдържа едно спасително послание. Тя започва с утеха:

1 Утешавайте, утешавайте людете Ми,
Казва вашият Бог.
2 Говорете по сърцето на Ерусалим, и извикайте към него,
Че времето на воюването му се изпълни,
Че беззаконието му се прости;
Защото взе от ръката Господна
Двойно наказание за всичките си грехове.

Цялата публикация “СИМФОНИЯ ЗА НЕСРАВНИМИЯ БОГ”

БОЖИЯТ ИЗБРАН СЛУЖИТЕЛ

Основният сюжет в Книгата на пророк Исая се състои в следното. Тъй като Израил като Божий народ не успява да изпълни Божията воля и план, сам Бог слиза от небето и чрез Своя избран служител изпълнява волята си. Цялата публикация “БОЖИЯТ ИЗБРАН СЛУЖИТЕЛ”

МИНИ СЪЩЕСТВА — МЕГА МЪДРОСТ

Притчи 30:24-28

24 Четири неща има на земята, които са малки,
Но са извънредно мъдри:
25 Мравките, които не са силни люде,
Но лете приготвят храната си;
26 Кролиците, които са слаби люде,
Но поставят жилищата си на канара;
27 Скакалците, които нямат цар,
Но излизат всички по дружини;
28 И гущерът, който можеш да хванеш в ръка,
Но пак се намира в царските палати.

Тази група притчи е част от “думите на Якеевия син Агур (Агур Бен Якее), Массовия цар”. В тях се говори за четири същества, които живеят на земята. Това, което обединява тези същества е, че всички те са “малки, но извънредно мъдри”. Това, че тези същества са миниатюрни, но въпреки това са мъдри ни напомня да не съдим за човека по външността му, а по делата и характера му. Не трябва да презираме слабите неща на светаВъпреки недостатъците си, всяко едно от тях има своята добродетел. Това са добродетели, които да развиваме и ние, ако искаме да бъдем “мъдри”. Кои са тези добродетели? Цялата публикация “МИНИ СЪЩЕСТВА — МЕГА МЪДРОСТ”

КОЙ МОЖЕ ДА НАМЕРИ ВЕРЕН ЧОВЕК?

Притчи 20:6

През изминалата година бях на един пасторски семинар на който говорителят споделяше болката си от липсата на верни човеци около пастора. Между другото той каза едно изречение, което се заби в сърцето ми: “Не можеш да разбереш дали даден човек ти е верен, докато той не получи възможността да ти бъде неверен.” Колкото повече се замислям над това изречение и колкото повече наблюдавам хората около себе си, толкова повече се убеждавам колко вярно е то. Преди избори, независимо от какъв характер са, често се говори за нуждата от “свежи, чисти хора.” Да, тези които все още не са били на отговорни постове може би са “чисти”. Но значи ли това, че са верни? Все още не знаем. Ще се види дали са верни едва тогава, когато им се отдаде възможност да бъдат неверни. Цялата публикация “КОЙ МОЖЕ ДА НАМЕРИ ВЕРЕН ЧОВЕК?”

ОТБЯГВАНЕ ПРИМКИТЕ НА СМЪРТТА

Притчи 13:14

В Пр.13:14 пише:

Поуката на мъдрия е извор на живот.
За да отбягва човек примките на смъртта.

Тук се казва, че една от целите на поуката е да умъдри човека, така че той да бъде способен да избягва примките на смъртта. Цялата публикация “ОТБЯГВАНЕ ПРИМКИТЕ НА СМЪРТТА”

ХВАЛЕНИЕТО НА ИЗКУПЕНИТЕ

Псалом 107:1-43

1 Славете Господа, защото е благ,
Защото Неговата милост трае до века.
2 Така нека говорят изкупените от Господа,
Които Той изкупи от ръката на противника,
3 Като ги събра от страните,
От изток и от запад, от север и от юг.

Цялата публикация “ХВАЛЕНИЕТО НА ИЗКУПЕНИТЕ”

ЖИВОТ С БОГА

 Псалом 84:1-12

Когато псалмистът пише този псалом той е далеч от Ерусалимския храм. Той би желал да бъде там, да бъде всред онези поклонници или пилигрими, които отиват на поклонение в храма. Изказва благородна завист към пилигримите – онези пътуващи евреи, които отиват на поклонение в Ерусалим. Според Закона три пъти в годината евреите е трябвало да се явяват в Ерусалим – по време на Пасхата, на Петдесятница и по време на празника шатроразпъване. Този псалом съвпада най-вече с последния от тези празници, защото говори за “есенния дъжд”, а шатроразпъване е било през есента. Цялата публикация “ЖИВОТ С БОГА”

ПЕСЕНТА НА ДЕПРЕСИРАНИЯ ЧОВЕК

Псалом 77:1-20

Ние всички обичаме книгата Псалми. Тя е книга на възхвала, книга на поклонение към Бога. Така ли е? Обичате ли книгата Псалми? Въпреки това, обаче, има части от псалмите, които ние никога не пеем. И това са плачевните псалми – псалми, написани в жанр плач. Една трета от Псалмите – от всички 150 псалми са плачевни. За кого са предназначени тези плачевни псалми? За хора, които са изпаднали в депресия. Хора, които са преживяли развод, които са преживели огромна загуба в живота си, които са изгубили свои близки при катастрофи или са пострадали в природни бедствия като земетресения или цунами. От всички видове псалми, именно псалмите-плачове говорят на душите на такива хора. Цялата публикация “ПЕСЕНТА НА ДЕПРЕСИРАНИЯ ЧОВЕК”

СОБСТВЕНИКЪТ НА ВСИЧКО

Псалми 24:1-2

ПРЕДСТАВА ЗА СОБСТВЕНОСТ

Задавали ли сте си някога въпроса: “Какво всъщност представлява собствеността?” Някои хора смятат, че самия факт, че те притежават или употребяват дадено нещо ги прави да бъдат негов собственик. Но това не е така. Изглежда, че това е идея, която е дълбоко вкоренена в нашето естество, идея, която имаме още от деца. Опитайте се да вземете играчката на едно дори три-четири годишно дете и вие ще чуете неговия вик на плач и протест. Защо? Понеже то я счита за своя собственост. Цялата публикация “СОБСТВЕНИКЪТ НА ВСИЧКО”

БОЖИИТЕ БЕЗМЪЛВНИ ВЕСТИТЕЛИ

Псалом 19:1-6

Небесата разказват славата Божия,
И просторът известява делото на ръцете Му.
2 Ден на ден казва слово;
И нощ на нощ изявява знание.
3 Без говорене, без думи,
Без да се чуе гласът им,
4 Тяхната вест е излязла по цялата земя,
И думите им до краищата на вселената.

Цялата публикация “БОЖИИТЕ БЕЗМЪЛВНИ ВЕСТИТЕЛИ”

НАИСТИНА ЩАСТЛИВИЯ ЧОВЕК

Псалом 1:1-3

1 Блажен оня човек,
Който не ходи по съвета на нечестивите,
И в пътя на грешните не стои,
И в събранието на присмивателите не седи;
2 Но се наслаждава в закона на Господа,
И в Неговия закон се поучава ден и нощ.
3 Ще бъде като дърво посадено при потоци води,
Което дава плода си на времето си,
И чийто лист не повяхва;
Във всичко що върши ще благоуспява.

Цялата публикация “НАИСТИНА ЩАСТЛИВИЯ ЧОВЕК”

ПСАЛМИ – ЧИТАТЕЛСКИ ДНЕВНИК

 1) Жанр (тип)

2) Първоначален „sitz im leben” (ситуация в живота, която е предизвикала написването на псалома)

3) Кратък план на съдържанието

4) Прозрение за псалома от неговото място в канона

5) Как ми говори този псалом в моята конкретна ситуация? Цялата публикация “ПСАЛМИ – ЧИТАТЕЛСКИ ДНЕВНИК”

КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ПСАЛМИТЕ

1. От коя от петте книги на Псалмите е псалома?

  • 1-41 Давидовият конфликт със Саул
  • 42-72 Давидовото царуване
  • 73-89 Асирийската криза – падането на Самария и Северното царство
  • 90-106 Самоанализ за разрушаването на храма и Вавилонския плен
  • 107-150 Отражение на завръщането от плена и начало на новата ера Цялата публикация “КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ПСАЛМИТЕ”

ТРИ ИЗВОДА ОТ КНИГАТА ЙОВ

Когато нещо лошо се случи в живот ни или в живота на църквата ни, ние започваме да си задаваме въпроса “Защо? Защо се случи всичко това? “. В такива моменти най-често се обръщаме към книгата Йов. Когато водачът на хвалението ни напусна за да отиде в друга църква и едната ръка на местното църковно тяло беше “отсечена”, аз забелязах, че докато се молихме, Бог насочи и нас към тази книга. Бог даде в сърцето ми три извода от книгата Йов, които да споделя с вас. Цялата публикация “ТРИ ИЗВОДА ОТ КНИГАТА ЙОВ”

КАК ДА ИМАМЕ СЪЖИВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ?

Неемия 8:1-12

1 Тогава всичките люде се събраха като един човек на площада, който бе пред портата на водата; и рекоха на книжника Ездра да донесе книгата на Моисеевия закон, който Господ бе заповядал на Израиля. 2 И тъй, на първия ден, от седмия месец, свещеник Ездра донесе закона пред събранието от мъже и жени и от всички, които, слушайки, можеха да разбират. 3 И на площада, който бе пред портата на водата, той чете от него, от зори до пладне, пред мъжете и жените и ония, които можеха да разбират; и вниманието {еврейски: ушите} на всичките люде беше в книгата на закона. 4 А книжникът Ездра стоеше на висока дървена платформа, която бяха направили за тая цел; и при него стояха Мататия, Сема, Анаия, Урия, Хелкия и Маасия отдясно му; а отляво му, Федаия, Мисаил, Мелхия, Асум, Асвадана, Захария и Месулам. 5 И Ездра разгъна книгата пред всичките люде (защото бе над всичките люде); и когато я разгъна, всичките люде станаха прави. 6 И Ездра благослови Господа великия Бог; и всичките люде отговориха: Амин, амин! като издигнаха ръцете си; и наведоха се та се поклониха Господу с лицата си до земята. 7 А Исус, Ваний, Серевия, Ямин, Акув, Саветай, Одия, Маасия, Келита, Азария, Иозавад, Анан, Фелаия и левитите тълкуваха закона на людете, като стояха людете на местата си. 8 Четоха ясно от книгата на Божия закон, и дадоха значението като им тълкуваха прочетеното. 9 И Неемия, който бе управител, и свещеник Ездра, книжникът, и левитите, които тълкуваха на людете, рекоха на всичките люде: Тоя ден е свет на Господа вашия Бог; не тъжете, нито плачете; (защото всичките люде плачеха като чуха думите на закона). 10 Тогава им рече: Идете, яжте тлъсто и пийте сладко и пратете дялове на тия, които нямат нищо приготвено, защото денят е свет Господу; и не скърбете, защото да се радвате, в Господа, е вашата сила. 11 И левитите усмириха всичките люде, като казваха: Мълчете, защото денят е свет; и не тъжете. 12 И така, всичките отидоха да ядат и да пият, да изпратят дялове, и да направят голямо увеселение, защото бяха разбрали думите, които им се известиха.

Цялата публикация “КАК ДА ИМАМЕ СЪЖИВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ?”

СЛУЖЕНИЕТО НА КОСТИТЕ

4 Царе 13:14-21
По идея на Dennis Marquardt

В 4 Царе 13:14-21 е описана последната част от служението на пророк Елисей. Преди да умре, той извърши един пророчески акт, който определи живота на царството с години напред. След смъртта му пък Бог извърши едно чудо – възкреси един мъртвец, който се допря до Елисеевите кости. И в двата случая виждаме, че служението на даден Божий човек може да продължи дори и след смъртта му.

Какъв обаче трябва да бъде нашия живот за да може дори и след смъртта си ние да продължаваме да оказваме положително влияние за напредъка на Божието царство на тази земя? Цялата публикация “СЛУЖЕНИЕТО НА КОСТИТЕ”

ОТ ДРИПИ КЪМ ДАНТЕЛИ

4 Царе 4:1-7

1 А една от жените на пророческите ученици извика към Елисей и каза: Слугата ти мъж ми умря; и ти знаеш, че слугата ти се боеше от Господа; а заемодавецът дойде да вземе за себе си двата ми сина за роби. 2 И Елисей й каза: Що да ти сторя? Кажи ми що имаш в къщи? А тя рече: Слугинята ти няма нищо в къщи, освен един съд с дървено масло. 3 И рече: Иди, вземи на заем вън, от всичките си съседи, съдове, празни съдове, заеми не малко. 4 Сетне влез и затвори вратата зад себе си и зад синовете си, и наливай от маслото във всички тия съдове, и пълните туряй на страна.5 И тъй, тя си отиде от него та затвори вратата зад себе си и зад синовете си; и те донасяха съдовете при нея, а тя наливаше. 6 И като се напълниха съдовете, рече на един от синовете си: Донеси ми още един съд. А той й рече: Няма друг съд. И маслото престана.

7 Тогава тя дойде та извести на Божия човек. И той рече: Иди, продай маслото та плати дълга си, и живей с останалото, ти и синовете ти.

Цялата публикация “ОТ ДРИПИ КЪМ ДАНТЕЛИ”

ПРИЩЕВКИ ИЛИ ПРИНЦИПИ

3 Царе 21:1-29

1 След тия събития, понеже езраелецът Навутей имаше лозе в Езраел, близо до палата на самарийския цар Ахаав, 2 Ахаав говори на Навутей казвайки: Дай ми лозето си да го имам за бостан {Еврейски: Градина за зеленчук.}*, понеже е близо до къщата ми; и вместо него ще ти дам лозе по-добро от него, или, ако ти се види добре, ще ти дам стойността му в пари. 3 А Навутей рече на Ахаав: Да ми не даде Господ да ти дам бащиното си наследство.

Цялата публикация “ПРИЩЕВКИ ИЛИ ПРИНЦИПИ”

ОБРАТНО НА БОЙНОТО ПОЛЕ

3 Царе 19:1-21

В тази 19 глава на Трета книга на царете виждаме как Бог възстановява от дълбока криза един от най-великите Божии мъже – пророк Илия. Той го възстановява първо физически, после душевно, и накрая духовно. Цялата публикация “ОБРАТНО НА БОЙНОТО ПОЛЕ”

УРОЦИТЕ НА СМРИКАТА

3 Царе 19:1-18

1 И Ахаав съобщи на Езавел всичко, що бе сторил Илия, и как бе избил с меч всичките пророци. 2 Тогава Езавел прати човек до Илия да каже: Така да ми направят боговете, да! и повече да притурят, ако утре, около тоя час, не направя твоя живот както живота на един от тях. 3 А като видя това {Или: А Илия се убоя и.}*, Илия стана и отиде за живота си, и като дойде във Вирсавее Юдово, остави слугата си там. 4 А сам той отиде на еднодневен път в пустинята, и дойде та седна под една смрика; и поиска за себе си да умре, казвайки: Доволно е, сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си.

Цялата публикация “УРОЦИТЕ НА СМРИКАТА”

КАК ДА СВАЛИМ БОЖИЯ ОГЪН?

3 Царе 18:17-39

В тази глава се говори за това как огън от Господа слезе от небето и изгори всеизгарянето, което Илия беше положи върху Божия олтар (ст.30-39).

30 Тогава Илия каза на всичките люде: Приближете се при мене. И всичките люде се приближиха при него. И той поправи Господния олтар, който беше съборен; 31 защото Илия взе дванадесет камъни, според числото на племената на синовете на Яков, към когото дойде Господното слово и рече: Израил ще бъде името ти. 32 И с камъните издигна олтар в Господното име; и около олтара направи окоп, доволно голям да побира две сати семе. 33 И като нареди дървета, насече юнеца на късове та го положи на дървата, и каза: Напълнете четири бъчви с вода, та излейте на всеизгарянето и на дървата. 34 И рече: Повторете. И повториха. Рече още: Потретете. И потретиха. 35 И водата обикаляше около олтара, още и окопът се напълни с вода. 36 А в часа на вечерния принос, пророк Илия се приближи и каза: Господи, Боже Авраамов, Исаков и Израилев, нека стане известно днес, че Ти си Бог в Израил, и аз Твой слуга, и че според Твоето слово аз сторих всички тия неща. 37 Послушай ме, Господи, послушай ме, за да познаят тия люде, че Ти, Господи, си Бог, и че Ти си възвърнал сърцата им обратно към Себе Си. 38 Тогава огън от Господа падна та изгори всеизгарянето, дървата, камъните и пръстта, и облиза водата, която бе в окопа. 39 И всичките люде, когато видяха това, паднаха на лицата си и рекоха: Иеова, Той е Бог; Иеова, Той е Бог.

В цялата тази глава е описан сблъсъка между Йеова и Ваал, между истинската вяра и идолопоклонството. Но нещо повече, това е един разказ за съживление, за обръщането на цял един народ, на всички онези, които станаха свидетели на “двубоя” между Господ и Ваал. Всички израилтяни изповядаха, че Господ е Бог. Какво можем да научим за съживлението от този пасаж? Много. Можем да научим както какво спира съживлението, така и какво е необходимо да направим, за да имаме съживление. Цялата публикация “КАК ДА СВАЛИМ БОЖИЯ ОГЪН?”