ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪРЦЕТО

2 Летописи 16:9

Във 2 Летописи 16:9 четем:

9 Защото очите на Господа се обръщат {еврейски: тичат} насам-натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на ония, чиито сърца са съвършено разположени към Него.

Кой от Божиите атрибути можем да видим в този стих? Кое от Неговите качества на Бог? Бог е сърцеведец. Това означава, че Бог не гледа на лицето на човека, а на Неговото сърце. Този факт се потвърждава и от други пасажи на Божието Слово. Например в 1 Царе 16:6-7 четем думите на Бог към пророк Самуил по отношение на Елиав, най-големия Есеев син:

6 И като влизаха и видя Елиава, каза си: Несъмнено пред Господа е помазаникът му. 7 Но Господ каза на Самуила: Не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил; защото не е както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце.

Ето, това е разликата между човека и Бога – човек гледа на лице – той гледа на видимото, а Бог – Бог гледа на сърцето – на мотивите, на вътрешния човек. Цялата публикация “ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪРЦЕТО”

ИСТИНИ ОТ ГОРЧИВИТЕ ВОДИ НА ЖИВОТА

Изход 15:22-27

22 Тогава Моисей дигна израилтяните от Червеното Море и излязоха към пустинята Сур; и като вървяха три дена в пустинята не намираха вода. 23 После дойдоха в Мера, но не можеха да пият от водата на Мера защото беше горчива; (затова се наименува Мера {Т.е., Горчивина.}*). 24 Тогава людете роптаеха против Моисея, казвайки: Що да пием? 25 А той извика към Господа, и Господ му показа дърво; и като го хвърли във водата, водата се подслади. Там им наложи повеление и наредба, и там ги опита, като рече: 26 Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те изцелявам. 27 После дойдоха в Елим, гдето имаше дванадесет водни извори и седемдесет палмови дървета; и там се разположиха на стан при водите.

Често, научаването на определени уроци е една горчива опитност. Но, също така е вярно и това, че опитът е най-добрия учител. Например, вие можете да казвате на едно дете, че огънят, че печката пари, но то никога няма да го разбере, докато самото то не се опари. Когато това се случи, детето вече започва да разбира какво означава думата „пари”. И това е един урок, който то няма да забрави през целия си живот. Но за него това е било една горчива опитност. За съжаление, изглежда, че ние всички в много отношения сме като това дете. Трябва да се опарим, преди да се научим. Цялата публикация “ИСТИНИ ОТ ГОРЧИВИТЕ ВОДИ НА ЖИВОТА”

БЛАЖЕНСТВОТО НА БОЯЩИЯ СЕ ОТ ГОСПОДА

Псалом 128:1-6

1 (По слав. 127). Песен на възкачванията.
Блажен всеки, който се бои от Господа,
И ходи в Неговите пътища;
2 Защото ще ядеш плода от труда на ръцете си;
Блажен ще бъдеш, и ще благоденствуваш.
3 Жена ти ще бъде като плодовита лоза всред дома ти,
Чадата ти като маслинени младоци около трапезата ти,
4 Ето, така ще се благослови човекът,
Който се бои от Господа.
5 Господ да те благослови от Сион,
И да видиш доброто на Ерусалим
през всичките дни на живота си,
6 Дори да видиш чада от чадата си!
Мир на Израиля!

Този псалом ми звучи като едно сурвакарско пожелание, като една сурвакарска благословия. „Сурва, сурва, весела година! … Жена ти да бъде като плодовита лоза всред дома ти, чадата ти да бъдат като маслинени младоци около трапезата ти… Господ да те благослови от Сион, и да видиш доброто на Ерусалим през всичките дни на живота си, дори да видиш чада от чадата си!… до година, до амина!” Нека Бог да ни благослови през тази нова година! Да ни даде „берекет” – плодородие и благословение във всяка сфера на живота ни.

В този псалом се говори за едно блаженство, за едно благословение и за една благословия (заключително благопожелание). Цялата публикация “БЛАЖЕНСТВОТО НА БОЯЩИЯ СЕ ОТ ГОСПОДА”

БОГ ПРОЩАВА, НО ПОСЛЕДИЦИТЕ СИ ОСТАВАТ

2 Царе 12:1-15

Всички сме съгрешавали и много пъти сме чувствали тежестта на последиците от нещо неправилно, което сме направили. И понеже е така, всички ние сме си задавали въпроса: “Бог премахва ли последиците, ако е простил нашия грях?” Истината, която откриваме в Божието слово е, че всеки грях си има последствия и Бог желае да ни предупреди и предпази от тях. Един доста поучителен пример в тази насока е изобличението и наказанието на Давид за греха му срещу хетееца Урия. В историята за срещата между Давид и пророк Натан ние виждаме не само Божията справедливост, но и неговата тактичност и любов към нас. Цялата публикация “БОГ ПРОЩАВА, НО ПОСЛЕДИЦИТЕ СИ ОСТАВАТ”

ЗАВЕТНАТА МИЛОСТ

2 Царе 9:1-13

Тази историята започва така:

1 След това Давид каза: Остава ли още някой от Сауловия дом, комуто да покажа благост заради Ионатана?

Господ вече беше успокоил Давид от всичките му неприятели и го беше утвърдил за цар над Израил. Точно по това време на пръв поглед “ни в клин – ни в ръкав” Давид решава да издири останал ли е някой от Сауловия дом за да му покаже Божия милост. Той задава въпроса: “Остава ли още някой от Сауловия дом, комуто да покажа благост заради Йонатан?” Цялата публикация “ЗАВЕТНАТА МИЛОСТ”

ИЗКУПИТЕЛНО МИСЛЕНЕ

Рут 4:1-12

По идея на Steve Zeisler

В Матей 5:16 се казва:

16 Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.

В четвърта глава на книгата Рут виждаме изпълнение на този стих. Два пъти в този пасаж чуваме хваление към Бог от страна на местните жители. Първият път мъжете на Витлеем благославят Рут и Вооз. Те се молят Бог да продължи да работи чрез Рут, така както е действал чрез жените които са съградили Израилевия дом (ст. 11,12). След това жените благославят Господа за Неговия промисъл за Ноемин (ст.14,15). Цялата публикация “ИЗКУПИТЕЛНО МИСЛЕНЕ”

МАНИПУЛАЦИЯ И МОРАЛ

Рут 2:17-3:18

По идея на Steve Zeisler

Понякога, когато видим конкретна грешка, извършена от друг човек, Бог може да използва нашата наблюдателност, за да ни помогне да видим по-добре самите себе си. Цялата публикация “МАНИПУЛАЦИЯ И МОРАЛ”

ЕДИН ПРЕКРАСЕН ДЕН

Рут 2:1-16

По идея на Steve Zeisler

Цялото действие, описано във втора глава на книгата Рут се развива през един единствен ден. Авторът не ни обременява с излишни неща. Само в първите пет стиха на първа глава той описва действия случили се за период от 10 години, а тук той отделя цяла глава само за един единствен ден. Явно това, което става през този ден е нещо изключително важно. Нещо съдбоносно. Затова трябва да бъдем много внимателни да разберем какво е то? Цялата публикация “ЕДИН ПРЕКРАСЕН ДЕН”

ПЕСИМИЗЪМ ИЛИ ОПТИМИЗЪМ – ВИЖДАНИЯТА НА ДВЕ ВДОВИЦИ

Рут 1:1-22

По идея на Steve Zeisler

Може би знаете онзи анекдот за оптимиста и песимиста, които седели на една маса и гледали една бутилка, която била пълна до половината. Песимистът бил тъжен за това, че бутилката вече е наполовина празна, а оптимистът го насърчавал като му казвал да не гледа това, че бутилката е наполовина празна, а че е наполовина пълна. Според тълковния речник песимизмът е “философски възглед, който включва разочарование от действителността и недоверие към добро или успешно бъдеще; мрачно отношение към света, при което човек вижда винаги лошото”. От друга страна оптимизмът е “бодро и жизнерадостно световъзприемане, характеризиращо се с вяра в успеха и в бъдещето”. Цялата публикация “ПЕСИМИЗЪМ ИЛИ ОПТИМИЗЪМ – ВИЖДАНИЯТА НА ДВЕ ВДОВИЦИ”

ВИДЕЛИНА ВСРЕД ТЪМНИНАТА

Рут 1:1-4:22

По идея на Steve Zeisler

Болестта разрушава нашето желание за здраве. Например, какво правим когато настинем? Завиваме се през глава, спущаме завесите и не искаме да си подадем и носа навън. Стоейки обаче в една такава затъмнена стая ние избягваме точно онези условия, които биха ни помогнали да оздравеем по-бързо – слънчевата светлина и свежия въздух. Цялата публикация “ВИДЕЛИНА ВСРЕД ТЪМНИНАТА”

СЪКРУШАВАНЕТО – КЛЮЧ КЪМ ХРИСТОВАТА СИЛА

Битие 32:24-32

В Исая 57:15 четем:

“Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният,
Който обитава вечността, Чието име е Светий:
Аз обитавам на високо и свето място,
Още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух,
За да съживявам духа на смирените,
И да съживявам сърцето на съкрушилите се”

Цялата публикация “СЪКРУШАВАНЕТО – КЛЮЧ КЪМ ХРИСТОВАТА СИЛА”

ОБРАТНИЯТ ПЪТ КЪМ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА

Битие 5:24

За пръв път се запознаваме с Енох в Битие 5:18. Когато четем тази глава почти можем да чуем как камбаната бие за погребение. Отново и отново абзаците за отделните патриарси завършват с думите “и умря” (Битие 5:3-17). Цялата публикация “ОБРАТНИЯТ ПЪТ КЪМ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА”

СЪТВОРЕНИЕТО ПОГЛЕДНАТО ОТ КОСМОСА

Битие 1:1-2:3

Вчера гледах едно предаване по “Discovery” (канал за научно-популярни филми) в което се говореше за най-великите открития на двадесети век. Не го хванах от началото, но от там откъдето го гледах разбрах, че най-великото откритие за 60-те е бил лазерът. Неговото приложение е твърде широко в компютърната индустрия и в медицината, особено в очната хирургия. Откритието на 70-те години е персоналния компютър. Той промени начинът ни на живот и общуване. Откритието на 80-те е изкуственото сърце, което дава възможност за продължаването на човешкия живот. Откритието на 90-те е клонирането – копиране на генетичната информация на дадено животно. Когато това се случи, овцата Доли стана известна по целия свят. Поразяващ е факта, че такова клониране може да се осъществи дори от клетка на животно, което е вече мъртво. Все още не е известно да е клониран човек, но и това не е изключено. По този повод бих искал да ви разкажа следното: Цялата публикация “СЪТВОРЕНИЕТО ПОГЛЕДНАТО ОТ КОСМОСА”

ЗНАМЕНИЕТО ЕМАНУИЛ

Исая 7:14

През 735 г. пр. Хр. улиците на Ерусалим са доста оживени. Градът процъфтява. Гъсто населен е – той е столицата Южното царство на Юда. Царят, управляващ града и страната в този съдбовен исторически момент е от известната династия на цар Давид. Името му е цар Ахаз. Той управлява Юда от 735 до 715 г. пр. Хр.

Ахаз, обаче, въпреки благочестивите си корени не е добър човек. От Четвърто Царе разбираме (4 Царе 16:1-4), че той се е покланял на идоли и е стигнал до там, че е принесъл във всеизгаряне и собствения си син. От наследниците на Давид се очакваше да дойде съвършения цар, който да даде началото на един златен век за Израил, но за съжаление много от тях се провалиха и Ахаз е един от най-характерните примери за този тъжен провал. Цялата публикация “ЗНАМЕНИЕТО ЕМАНУИЛ”

КАК РАБОТИ ВИДЕНИЕТО?

2 Царе 5:1-10

1 Тогава всичките Израилеви племена дойдоха при Давид в Хеврон и говориха, казвайки: Ето, твоя кост и твоя плът сме ние. 2 И по-напред, още докато Саул царуваше над нас, ти беше, който извеждаше и въвеждаше Израиля; и на тебе рече Господ: Ти ще пасеш людете Ми Израиля, и ти ще бъдеш вожд над Израиля.

Цялата публикация “КАК РАБОТИ ВИДЕНИЕТО?”

ЗАКЛЕЙМЯВАНЕТО

3 Царе 12:1-20; Йоан 9:1-41

Заклеймяването е може би най-често срещания грях при християните. Най-кратко то може да бъде определено като остри думи, съдене и “поставяне на етикети на хората”. Думата “заклеймявам” буквално означава поставяне на белег върху кожата с нагорещено желязо — жигосване. Именно това се случва с душите на хората когато ги заклеймим – не с нажежено желязо, а с нашите думи. В Притчи 25:15 се казва:

мек език троши кости

Заклеймяването оставя белег на сърцето и може да разруши дори взаимоотношения, които са били градени с години. Цялата публикация “ЗАКЛЕЙМЯВАНЕТО”

ДЕСЯТЪЦИ, БОГОСЛУЖЕНИЯ И МОРАЛ

Неемия 13:1-31

Прочитайки Второзаконие 23:3-6 Израилтяните поревнуват за своята национална идентичност и решават да се отделят от другите народи. На тях може би им харесваше да бъдат уникалното “Божие общество” и те не желаеха да допускат по-нисши от себе си помежду си.

Под повърхността на тази тяхна показна загриженост да бъдат божии люде (ст.1-3) обаче, три язви подмолно разяждаха Господното общество (ст.4-31). Те бяха свързани с грижата за Божия Дом, с редовните богослужения и с моралния живот. Разказът си за справянето с всеки един от тези проблеми Неемия завършва с молитва, която разкрива, че всичко, което той прави, прави го първо за добро, и второ с цел да угоди на Бога. Нека чуем неговия разказ. Цялата публикация “ДЕСЯТЪЦИ, БОГОСЛУЖЕНИЯ И МОРАЛ”

РОЛЯТА НА ХОДАТАЯ

Данаил 9:1-3

1 В първата година на Дария Асуировия син, от рода на мидяните, който се постави цар над Халдейската държава, –
2 в първата година от царуването му аз Даниил разбрах от свещените книги числото на годините, за които дойде Господното слово към пророк Еремия, че запустението на Ерусалим ще трае седемдесет години.
3 Тогава обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към Него молитва и молби с пост, вретище и пепел.

Цялата публикация “РОЛЯТА НА ХОДАТАЯ”