ЗЛАТНОТО ПРАВИЛО НА СТАРИЯ ЗАВЕТ

Михей 6:8

ВРЕМЕТО НА МИХЕЙ – ВРЕМЕ КАТО НАШЕТО

Михей е пророкувал по времето на цар Езекия (Еремия 26:12-19). Цар Езекия беше един добър цар. Съживител и реформатор, той възроди истинското поклонение към Йехова (2 Летописи гл. 29-31). Явно, обаче, голяма част от поклонението тогава беше формално. Жертвите се принасяха, празниците се празнуваха, но едновременно с това в столицата царуваха корупцията, социалната неправда и подтисничеството. Описание именно на тази ситуация намираме в книгата на пророк Михей. Цялата публикация “ЗЛАТНОТО ПРАВИЛО НА СТАРИЯ ЗАВЕТ”