ИСТИНИ ОТ ГОРЧИВИТЕ ВОДИ НА ЖИВОТА

Изход 15:22-27

22 Тогава Моисей дигна израилтяните от Червеното Море и излязоха към пустинята Сур; и като вървяха три дена в пустинята не намираха вода. 23 После дойдоха в Мера, но не можеха да пият от водата на Мера защото беше горчива; (затова се наименува Мера {Т.е., Горчивина.}*). 24 Тогава людете роптаеха против Моисея, казвайки: Що да пием? 25 А той извика към Господа, и Господ му показа дърво; и като го хвърли във водата, водата се подслади. Там им наложи повеление и наредба, и там ги опита, като рече: 26 Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те изцелявам. 27 После дойдоха в Елим, гдето имаше дванадесет водни извори и седемдесет палмови дървета; и там се разположиха на стан при водите.

Често, научаването на определени уроци е една горчива опитност. Но, също така е вярно и това, че опитът е най-добрия учител. Например, вие можете да казвате на едно дете, че огънят, че печката пари, но то никога няма да го разбере, докато самото то не се опари. Когато това се случи, детето вече започва да разбира какво означава думата „пари”. И това е един урок, който то няма да забрави през целия си живот. Но за него това е било една горчива опитност. За съжаление, изглежда, че ние всички в много отношения сме като това дете. Трябва да се опарим, преди да се научим. Цялата публикация “ИСТИНИ ОТ ГОРЧИВИТЕ ВОДИ НА ЖИВОТА”

РАЗМЕНЕНИЯТ БОГ

Изход 32:1-35; Матей 27:15-26; Откровение 3:14-22

В Библията четем за три случая при които хората размениха Бога за нещо друго. Те пожелаха да го сменят за различни неща. Но, тази размяна сама по-себе си е нещо ужасно. Тя не само е една огромна заблуда, но и винаги завършва пагубно за тези, които я правят. Затова аз желая да ви предупредя. Да изпитаме сърцата си и да видим да не би и ние да сме започнали да разменяме или да подменяме Бог с нещо друго в този живот – било то идол, собственото ни аз, света, духа на времето или дори със задоволяването на собственото ни религиозно чувство. Проповядвайки тази проповед аз се чувствам като пророк Осия. Към него дойдоха следните Божии думи (Осия 8:1):

1 Тури тръбата на устата си!
Той се спуща като орел против дома Господен,
Защото нарушиха завета Ми
И престъпиха закона Ми.

Цялата публикация “РАЗМЕНЕНИЯТ БОГ”