НЕЩО ПО-ЛОШО ОТ ТОВА ДА ОТИДЕШ В АДА

 Еремия 8:20-22

Проповедта тази сутрин ще бъде за две неща – първо за онова, което е по-лошо от това да отидеш в ада; и второ, за онова, което е по-добро от това да отидеш в небето. Цялата публикация “НЕЩО ПО-ЛОШО ОТ ТОВА ДА ОТИДЕШ В АДА”