ЧУХ МОЛИТВАТА ТИ, ВИДЯХ СЪЛЗИТЕ ТИ; ЕТО, АЗ ЩЕ ТЕ ИЗЦЕЛЯ!

4 Царе 20:1-11

„Ти, Който слушаш молитва, при Теб ще идва всяко живо същество.”  (Псалом 65:2)

В Библията намираме многобройни примери, които съвсем ясно ни показват, че молитвата става причина да се случват неща, които не биха се случили без нея. Един от най-забележителните разкази е за молитвата на цар Езекия от 4 Книга на Царете, 20 глава. Очевидно Бог иска ние да знаем тази история много добре, след като е спомената на три места в Библията – в 4 Царе 20:1-11; 2 Летописи 32:24 и Исая 38:1-22. Цялата публикация “ЧУХ МОЛИТВАТА ТИ, ВИДЯХ СЪЛЗИТЕ ТИ; ЕТО, АЗ ЩЕ ТЕ ИЗЦЕЛЯ!”

СЛУЖЕНИЕТО НА КОСТИТЕ

4 Царе 13:14-21
По идея на Dennis Marquardt

В 4 Царе 13:14-21 е описана последната част от служението на пророк Елисей. Преди да умре, той извърши един пророчески акт, който определи живота на царството с години напред. След смъртта му пък Бог извърши едно чудо – възкреси един мъртвец, който се допря до Елисеевите кости. И в двата случая виждаме, че служението на даден Божий човек може да продължи дори и след смъртта му.

Какъв обаче трябва да бъде нашия живот за да може дори и след смъртта си ние да продължаваме да оказваме положително влияние за напредъка на Божието царство на тази земя? Цялата публикация “СЛУЖЕНИЕТО НА КОСТИТЕ”

ОТ ДРИПИ КЪМ ДАНТЕЛИ

4 Царе 4:1-7

1 А една от жените на пророческите ученици извика към Елисей и каза: Слугата ти мъж ми умря; и ти знаеш, че слугата ти се боеше от Господа; а заемодавецът дойде да вземе за себе си двата ми сина за роби. 2 И Елисей й каза: Що да ти сторя? Кажи ми що имаш в къщи? А тя рече: Слугинята ти няма нищо в къщи, освен един съд с дървено масло. 3 И рече: Иди, вземи на заем вън, от всичките си съседи, съдове, празни съдове, заеми не малко. 4 Сетне влез и затвори вратата зад себе си и зад синовете си, и наливай от маслото във всички тия съдове, и пълните туряй на страна.5 И тъй, тя си отиде от него та затвори вратата зад себе си и зад синовете си; и те донасяха съдовете при нея, а тя наливаше. 6 И като се напълниха съдовете, рече на един от синовете си: Донеси ми още един съд. А той й рече: Няма друг съд. И маслото престана.

7 Тогава тя дойде та извести на Божия човек. И той рече: Иди, продай маслото та плати дълга си, и живей с останалото, ти и синовете ти.

Цялата публикация “ОТ ДРИПИ КЪМ ДАНТЕЛИ”