ДЕНЯТ НА СМЪРТТА СТРУВА ПОВЕЧЕ ОТ ДЕНЯ НА РАЖДАНЕТО

Отче Небесен, прекланяме се пред твоята святост и сила. Благодарим Ти за Господ Исус Христос – затова, че той умря на кръста за нашите грехове, възкръсна за нашето оправдание – и затова, че сега ние имаме вечен живот в Него. Ние виждаме, че тези тленни останки пред които стоим са само пепел от един живот, който вече е преминал в Твоята слава. Благодарим ти за това, че душата на нашия брат е вече при теб и че един ден ние ще дойдем при нея. Отче, благослови всички негови близки и роднини и им дай Твоята утеха и Твоята мъдрост за да Те познаят. Всичко това просим в името на Господ Исус Христос. Амин! Цялата публикация “ДЕНЯТ НА СМЪРТТА СТРУВА ПОВЕЧЕ ОТ ДЕНЯ НА РАЖДАНЕТО”