ИСТОРИЯТА НА НЕДЪГАВИЯ

2 Царе 9:1-13
Доналд Сунукджиян  

ЗАЩО ЖИВЕЯ ТУК?

(Говорителят влиза с патерици, оглежда се наоколо, преминава по пътеката, като оглежда прекрасната сграда в която се намира.)

Все още не мога да се оправям в този палат. Трябва да видите всички те му стаи. И е някак си трудно да ходя наоколо (гледайки към осакатения си крак).

Това е дома на Давид, на цар Давид. Той е най-красивия по тези земи. Вносен дървен материал (докосвайки, погалвайки някой от предметите в залата). Копринени завеси (оглеждайки).

(Говорителят сяда сам на стол за пияно.) Цялата публикация “ИСТОРИЯТА НА НЕДЪГАВИЯ”

ЩЕ КАЖЕШ ЛИ НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА?

Лука 17:11-19

33 И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, гдето намериха събрани единадесетте и тия, които бяха с тях, 34 които и казаха: Господ наистина възкръснал и се явил на Симона. Цялата публикация “ЩЕ КАЖЕШ ЛИ НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА?”

ОТПАДНАЛИЯТ УЧЕНИК

 Йоан 6:66

По идея на Peter K. Perry

66 Поради това мнозина от учениците Му отстъпиха, и не ходеха вече с Него.

Добро утро.
Името ми не е толкова важно, но за мен пише в Библията.
Исус говори за мен.
Разбира се бих желал да имам име, което вие бихте разпознали, но… нали знаете какво казват…
“Каквото си постелеш, на това и ще легнеш.”
Може би, ако бях постъпил по различен начин тогава, можех да бъда редом с Петър и Йоан.
Ей, може би бих могъл даже да съм написал евангелие като Матей, Марко и Лука.
Но, не би.
Кой би могъл да знае.
Кой би повярвал? Цялата публикация “ОТПАДНАЛИЯТ УЧЕНИК”

СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ДЕСЕТИЯТ ПРОКАЖЕН

Лука 17:11-19

По идея на Rev. Richard J. Fairchild

11 И в пътуването Си към Ерусалим Той минаваше границата между Самария и Галилея. 12 И като влизаше в едно село, срещнаха Го десетина прокажени, които, като се спряха отдалеч, 13 извикаха със силен глас, казвайки: Исусе наставниче, смили се за нас! 14 И като ги видя, рече им: Идете, покажете се на свещениците. И като отиваха, очистиха се. 15 И един от тях, като видя, че изцеля, върна се и със силен глас славеше Бога, 16 и падна на лице при нозете на Исуса и Му благодареше. И той бе самарянин. 17 А Исус в отговор му рече: Нали се очистиха десетимата? а где са деветимата? 18 Не намериха ли се други да се върнат и въздадат слава на Бога, освен тоя иноплеменник? 19 И рече му: Стани и си иди; твоята вяра те изцели.

Цялата публикация “СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ДЕСЕТИЯТ ПРОКАЖЕН”