ПЕСЕН ЗА ДУХОВНИТЕ РЕАЛНОСТИ (Псалом 90:1-17)

Чудесно е да имаме възможността, която Словото ни предоставя да чуем как са се молили великите Божии мъже. Псалом 90 е наречен “молитва на Божия човек Мойсей (ст.1). Освен това този деветдесети псалом е известен като един новогодишен псалом – псалом, който се чете на Нова година. Цялата публикация “ПЕСЕН ЗА ДУХОВНИТЕ РЕАЛНОСТИ (Псалом 90:1-17)”

ВЗАИМНО СЛУШАНЕ

Псалом 40:1-17

Не е тайна, че аз изключително много харесвам този псалом – дотолкова, че съм го възприел като мото на моето служение. Но, разбира се, той не е само за мен, a и за всички, които го приемат с вяра. Нарекъл съм това поучение „ВЗАИМНО СЛУШАНЕ”, понеже за това се говори в този псалом, а по същество това е и животът ни с Бога. Ние го зовем и Той ни слуша. После Той ни зове, и ние трябва да го слушаме. Така е и в този псалом – в началото Давид свидетелства за това как той е призовавал Господа и Той го е послушал. След това той припомня на Господ как той му се е представил с желание да изпълнява волята Му. В края на псалома въз основа на изградените вече взаимоотношения той отново призовава Господа и очаква отговор от Него.

Мисля, че бихме могли да разделим този псалом на три части:

  • Ст.1-5 – свидетелство за Господа – как Бог слуша нас
  • Ст.6-10 – преданост на Господа – как ние слушаме Бога
  • Ст.11-17 – молитва към Господа – как Бог ще ни чуе

Цялата публикация “ВЗАИМНО СЛУШАНЕ”

БЛАЖЕНСТВОТО НА БОЯЩИЯ СЕ ОТ ГОСПОДА

Псалом 128:1-6

1 (По слав. 127). Песен на възкачванията.
Блажен всеки, който се бои от Господа,
И ходи в Неговите пътища;
2 Защото ще ядеш плода от труда на ръцете си;
Блажен ще бъдеш, и ще благоденствуваш.
3 Жена ти ще бъде като плодовита лоза всред дома ти,
Чадата ти като маслинени младоци около трапезата ти,
4 Ето, така ще се благослови човекът,
Който се бои от Господа.
5 Господ да те благослови от Сион,
И да видиш доброто на Ерусалим
през всичките дни на живота си,
6 Дори да видиш чада от чадата си!
Мир на Израиля!

Този псалом ми звучи като едно сурвакарско пожелание, като една сурвакарска благословия. „Сурва, сурва, весела година! … Жена ти да бъде като плодовита лоза всред дома ти, чадата ти да бъдат като маслинени младоци около трапезата ти… Господ да те благослови от Сион, и да видиш доброто на Ерусалим през всичките дни на живота си, дори да видиш чада от чадата си!… до година, до амина!” Нека Бог да ни благослови през тази нова година! Да ни даде „берекет” – плодородие и благословение във всяка сфера на живота ни.

В този псалом се говори за едно блаженство, за едно благословение и за една благословия (заключително благопожелание). Цялата публикация “БЛАЖЕНСТВОТО НА БОЯЩИЯ СЕ ОТ ГОСПОДА”

ХВАЛЕНИЕТО НА ИЗКУПЕНИТЕ

Псалом 107:1-43

1 Славете Господа, защото е благ,
Защото Неговата милост трае до века.
2 Така нека говорят изкупените от Господа,
Които Той изкупи от ръката на противника,
3 Като ги събра от страните,
От изток и от запад, от север и от юг.

Цялата публикация “ХВАЛЕНИЕТО НА ИЗКУПЕНИТЕ”

ЖИВОТ С БОГА

 Псалом 84:1-12

Когато псалмистът пише този псалом той е далеч от Ерусалимския храм. Той би желал да бъде там, да бъде всред онези поклонници или пилигрими, които отиват на поклонение в храма. Изказва благородна завист към пилигримите – онези пътуващи евреи, които отиват на поклонение в Ерусалим. Според Закона три пъти в годината евреите е трябвало да се явяват в Ерусалим – по време на Пасхата, на Петдесятница и по време на празника шатроразпъване. Този псалом съвпада най-вече с последния от тези празници, защото говори за “есенния дъжд”, а шатроразпъване е било през есента. Цялата публикация “ЖИВОТ С БОГА”

ПЕСЕНТА НА ДЕПРЕСИРАНИЯ ЧОВЕК

Псалом 77:1-20

Ние всички обичаме книгата Псалми. Тя е книга на възхвала, книга на поклонение към Бога. Така ли е? Обичате ли книгата Псалми? Въпреки това, обаче, има части от псалмите, които ние никога не пеем. И това са плачевните псалми – псалми, написани в жанр плач. Една трета от Псалмите – от всички 150 псалми са плачевни. За кого са предназначени тези плачевни псалми? За хора, които са изпаднали в депресия. Хора, които са преживяли развод, които са преживели огромна загуба в живота си, които са изгубили свои близки при катастрофи или са пострадали в природни бедствия като земетресения или цунами. От всички видове псалми, именно псалмите-плачове говорят на душите на такива хора. Цялата публикация “ПЕСЕНТА НА ДЕПРЕСИРАНИЯ ЧОВЕК”

СОБСТВЕНИКЪТ НА ВСИЧКО

Псалми 24:1-2

ПРЕДСТАВА ЗА СОБСТВЕНОСТ

Задавали ли сте си някога въпроса: “Какво всъщност представлява собствеността?” Някои хора смятат, че самия факт, че те притежават или употребяват дадено нещо ги прави да бъдат негов собственик. Но това не е така. Изглежда, че това е идея, която е дълбоко вкоренена в нашето естество, идея, която имаме още от деца. Опитайте се да вземете играчката на едно дори три-четири годишно дете и вие ще чуете неговия вик на плач и протест. Защо? Понеже то я счита за своя собственост. Цялата публикация “СОБСТВЕНИКЪТ НА ВСИЧКО”

БОЖИИТЕ БЕЗМЪЛВНИ ВЕСТИТЕЛИ

Псалом 19:1-6

Небесата разказват славата Божия,
И просторът известява делото на ръцете Му.
2 Ден на ден казва слово;
И нощ на нощ изявява знание.
3 Без говорене, без думи,
Без да се чуе гласът им,
4 Тяхната вест е излязла по цялата земя,
И думите им до краищата на вселената.

Цялата публикация “БОЖИИТЕ БЕЗМЪЛВНИ ВЕСТИТЕЛИ”

НАИСТИНА ЩАСТЛИВИЯ ЧОВЕК

Псалом 1:1-3

1 Блажен оня човек,
Който не ходи по съвета на нечестивите,
И в пътя на грешните не стои,
И в събранието на присмивателите не седи;
2 Но се наслаждава в закона на Господа,
И в Неговия закон се поучава ден и нощ.
3 Ще бъде като дърво посадено при потоци води,
Което дава плода си на времето си,
И чийто лист не повяхва;
Във всичко що върши ще благоуспява.

Цялата публикация “НАИСТИНА ЩАСТЛИВИЯ ЧОВЕК”