ЗАЩО ВЕЛИКДЕН Е ВЕЛИК ДЕН?

(ЗНАЧЕНИЕТО НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО)

ПРАЗНИК НА ХРИСТОВАТА БОЖЕСТВЕНОСТ

1. Великден е велик ден, защото той е празникът на възкресението на Господ Исус Христос, а Неговото възкресение доказва, че Исус Христос не е обикновен човек. Той е Божий Син! Цялата публикация “ЗАЩО ВЕЛИКДЕН Е ВЕЛИК ДЕН?”

ЩЕ КАЖЕШ ЛИ НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА?

Лука 17:11-19

33 И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, гдето намериха събрани единадесетте и тия, които бяха с тях, 34 които и казаха: Господ наистина възкръснал и се явил на Симона. Цялата публикация “ЩЕ КАЖЕШ ЛИ НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА?”

И С У С !!!

Неизвестен автор
Превел от английски Б.Игов

Той е несравним и безпрецедентен.
Той е центърът на цивилизацията.
Той е върхът на всяко съвършенство.
Той е сборът на човешкото величие. Цялата публикация “И С У С !!!”

ПРАЗНИЯТ ГРОБ И ПРАЗНИЯТ САВАН

Веществените Доказателства за Христовото Възкресение

Възкресението на Христос е крайъгълния камък на християнската вяра. В 1 Послание към Коринтяните 15:14 ап. Павел казва:

Ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. Цялата публикация “ПРАЗНИЯТ ГРОБ И ПРАЗНИЯТ САВАН”

НАШЕТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ — БЪДЕЩО И ТЕЛЕСНО

 1 Коринтяни 15:1-58

Главата в Божието Слово, която се занимава изключително с въпроса за възкресението на мъртвите е 1 Коринтяни 15 глава. От тази глава разбираме, че коринтяните са имали позиция, подобна на тази на Именей и Филет от 2 Тимотей 2:18. За тях ап. Павел заръчва на своя духовен син Тимотей:

16 А отдалечавай се от скверните празнословия, защото те ще отиват още по-далеч в нечестие, 17 и учението на такива ще разяжда като гангрена; от които са Именей и Филет, 18 които се отстраниха от истината, като казват, че възкресението е вече станало, та събарят вярата на някои. Цялата публикация “НАШЕТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ — БЪДЕЩО И ТЕЛЕСНО”

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО — СЛАВНО И УЖАСНО

Матей 28:1-6

ОТ ДРУГАТА СТРАНА

В своята книга “Шест часа един петък” Макс Лукадо разказва за един мисионер в Бразилия. Този мисионер бил открил едно неизвестно дотогава индианско племе, което живеело в затънтен край на Бразилската джунгла. Селото на индианците било разположено край пълноводна река. Веднъж сред тях се разразила ужасна вирусна епидемия. Хората умирали всеки ден. Всички отчаяно се нуждаели от медицинска помощ. Цялата публикация “ВЪЗКРЕСЕНИЕТО — СЛАВНО И УЖАСНО”