ПОДНОВЯВАНЕ НА ЗАВЕТА С БОГА

По идея на Джон Уесли

На 25 декември 1747 година Джон Уесли призовава методистите да подновят своя Завет с Бога. Първото такова богослужение, наречено “сключване на Завет с Бога” се състи на 11 август 1755 год. Уесли издава литургията през 1780 г. Тази форма на богослужението се е използвала близо 100 години без промяна. Тя започва с “молитва за чисто сърце” продължава с обяснение на завета, благодарствена молитва, молитва на покаяние и завършва с изповед на посвещение към Бога и обвързване със завет към Него. Аз мисля, че би било добре да използваме това, което Уесли е написал и самите ние в началото на тази Нова Година да подновим завета си с Бога. Цялата публикация “ПОДНОВЯВАНЕ НА ЗАВЕТА С БОГА”

БОЖИЕТО ВРЕМЕ

Докато са малки, децата все още не могат да четат, не познават дори часовника. Но рано или късно идва време когато те се научават. Дори и да има някои, които да остават неграмотни, всички се научават да разпознават посланието, което им изпраща специфичното разположение на стрелките на традиционния часовника или цифрите от циферблата на електронния часовник. Проблемът, обаче идва по-късно – когато виждаш, че е време да ставаш и да отиваш на училище, а не ти се става или не ти се ходи; когато виждаш, че вече е късно и трябва да се прибираш, но ти е приятно и започваш да закъсняваш. Цялата публикация “БОЖИЕТО ВРЕМЕ”