МАРТИН ЛУТЕР ДО 1517 ГОДИНА

Бих желал да започна с едно уточнение, и то е, че това, което ще ви кажа днес не е проповед. Проповедта е нещо изключително отговорно. Проповедта е нещо много сериозно. Защото, когато проповядвам, аз трябва да бъда сигурен, че това, което казвам е „Божието Слово”. Когато вземам даден пасаж от Библията и го тълкувам и споделям с вас, аз вярвам, че това, което ви казвам е всъщност Бог, който говори на вас чрез мен. И аз ще бъда съден от Бог за това дали аз правилно и коректно предавам Неговото Слово. Това е една огромна отговорност. Но, тя не е само за мен, но и за вас. Защото, когато вие слушате моите проповеди, Бог ще ви съди дали изпълнявате това, което Бог ви говори чрез мен. Словото не трябва да влиза през едното ни ухо и да излиза през другото, но влизайки през ушите ни, да влезе в сърцето ни, и от там да намери своето приложение в живота ни. Не е въпроса Словото да влезе само в главата ни, въпросът е да влезе в сърцето ни, за да може да произведе живот в нас! Цялата публикация “МАРТИН ЛУТЕР ДО 1517 ГОДИНА”

ЕРАЗЪМ РОТЕРДАМСКИ – ПРЕДВЕСТНИК НА РЕФОРМАЦИЯТА

31 Октомври е отбелязан в календара като ден на Реформацията. Този празник винаги ме е вълнувал, тъй като е празник на всички протестантски църкви, каквато е и нашата. Световното християнство има три основни клона – православие, католицизъм и протестантство. Официалното отделяне на православната от католическата църква става през 1054 година, а протестантството се отделя от католицизма преди около петстотин години – през 1517. Цялата публикация “ЕРАЗЪМ РОТЕРДАМСКИ – ПРЕДВЕСТНИК НА РЕФОРМАЦИЯТА”

САМАТА ВРАТА НА РАЯ

Римляни 1:16-11:36

Това, което революционно промени моето взаимоотношение с Бога е разбирането, което получих от Божието Слово, че Бог ме счита за праведен поради вярата ми в Исус Христос. Святият Дух ми даде това просветление, когато бях на около 19 години (през 1988) и четях Посланието към Римляните.

Разбира се моето преживяване не е уникално. Това е преживяването на всеки, който си е направил труда да прочете Посланието към Римляните със цялото си сърце. Цялата публикация “САМАТА ВРАТА НА РАЯ”