КАКВО ПРАВИМ С НАШИТЕ СЪМНЕНИЯ?

Йоан 20:24-31

Томина неделя отбелязва специалното явяване на възкръсналия Исус на Тома Неверни. Тя e един добър повод да се замислим за нашите собствени съмнения и да укрепим вярата си в Христос. Ако бъдем честни, ще си признаем, че както Тома, така и ние се борим с най-различни съмнения. Цялата публикация “КАКВО ПРАВИМ С НАШИТЕ СЪМНЕНИЯ?”

ЗА РИБА ИЛИ ЗА ХОРА?

Йоан 21:1-19

Това е последната глава на евангелието на Йоан и тя описва третото явяване на Исус пред апостолската група. Първото явяване на Исус Христос във възкресенско тяло пред учениците му беше в самия ден на възкресението, но тогава Тома не беше там (Йоан 20:19-24). Второто беше след осем дни, специално за Тома (Йоан 20:26-29) – това, което празнуваме на Томина неделя. А това, за което става дума в тази глава, беше третото явяване на Исус (Йоан 21:14). За разлика от първите две, то не беше в Юдея, а в Галилея. Спомнете си, че и в Евангелието на Матей се казва, че когато Исус възкръсна, Той каза на жените: „Не бойте се; идете кажете на братята Ми да идат в Галилея, и там ще Ме видят.” (Матей 28:7). И тука виждаме че това се изпълнява и Исус се явява на апостолите не само в Юдея, но също и в Галилея – край Тивериадското езеро (ст.1-3). Цялата публикация “ЗА РИБА ИЛИ ЗА ХОРА?”