НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПОДАРЪК

Текстът, който следва е благовестието, представено като реч на евангелист Йоан. Йоан беше най-младия от апостолите и любим ученик на Исус, затова и нещата, които би могъл да ни каже за Него са от първа ръка. Така че, представете си, че днес между нас е апостол Йоан и самия той ни разказва за Исус. Така или иначе, всичко, което следва е извлечено от неговото евангелие. Цялата публикация “НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПОДАРЪК”

ДЕЦАТА И ТЯХНАТА ВРЪЗКА С БОГ

Днес е петнадесети септември – денят в който нашите деца и внуци тръгват на училище. Но ще тръгнат ли те не само на училище, но и на неделно училище в нашите църкви? Ще участват ли в детското служение? Какво е нашето отношение към децата и към детското служение в църква? Каква е целта на неделното училище? За какво служи то? Защо нашето отношение към детското служение е толкова важно? Цялата публикация “ДЕЦАТА И ТЯХНАТА ВРЪЗКА С БОГ”

БЕБЕ В ЯСЛА

Лука 2:1-20

Знамението на Рождество Христово е бебето в яслата. Когато за първи път го разбрах, това беше като небесно откровение за мен. Бях решил да подготвям проповед върху Лука 2 гл. и докато го четях и се питах, кое е най-важното нещо в текста, Святият Дух насочи вниманието ми именно върху това. В разказът има три сцени и във всяка от тях фокусът е върху бебето в яслата. Цялата публикация “БЕБЕ В ЯСЛА”

БОГ НЕ БЛАГОВОЛИ В БЕЗДЕЙНОТО НАБЛЮДЕНИЕ

Лука 7:36-50

36 И един от фарисеите Го покани да яде с него; и Той влезе във фарисеевата къща и седна на трапезата.

Исус често критикуваше фарисеите за тяхната гордост, себеправедност, лицемерие и липса на милост към прегрешилите. Фактически те бяха Исусовите най-изявени опоненти и имаха своята значителна заслуга за Неговото разпятие. Поради това, ние сме склонни да ги възприемаме като лоши и зли, но това далеч не е пълната картина за тях. Цялата публикация “БОГ НЕ БЛАГОВОЛИ В БЕЗДЕЙНОТО НАБЛЮДЕНИЕ”

НАШИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС СВЯТИЯ ДУХ

СВЯТИЯТ ДУХ ЗА НАС Е КАТО ХРИСТОС ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Бог желае ние да имаме взаимоотношения с Него, а нашите взаимоотношения с Него, се осъществяват най-вече чрез Святия Дух. В момента Святия Дух за нас е Същия, както Христос беше за учениците. Цялата публикация “НАШИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС СВЯТИЯ ДУХ”

ЗАЩО ВЕЛИКДЕН Е ВЕЛИК ДЕН?

(ЗНАЧЕНИЕТО НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО)

ПРАЗНИК НА ХРИСТОВАТА БОЖЕСТВЕНОСТ

1. Великден е велик ден, защото той е празникът на възкресението на Господ Исус Христос, а Неговото възкресение доказва, че Исус Христос не е обикновен човек. Той е Божий Син! Цялата публикация “ЗАЩО ВЕЛИКДЕН Е ВЕЛИК ДЕН?”

КАКВО ПРАВИМ С НАШИТЕ СЪМНЕНИЯ?

Йоан 20:24-31

Томина неделя отбелязва специалното явяване на възкръсналия Исус на Тома Неверни. Тя e един добър повод да се замислим за нашите собствени съмнения и да укрепим вярата си в Христос. Ако бъдем честни, ще си признаем, че както Тома, така и ние се борим с най-различни съмнения. Цялата публикация “КАКВО ПРАВИМ С НАШИТЕ СЪМНЕНИЯ?”

ЩЕ КАЖЕШ ЛИ НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА?

Лука 17:11-19

33 И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, гдето намериха събрани единадесетте и тия, които бяха с тях, 34 които и казаха: Господ наистина възкръснал и се явил на Симона. Цялата публикация “ЩЕ КАЖЕШ ЛИ НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА?”

МАРТИН ЛУТЕР ДО 1517 ГОДИНА

Бих желал да започна с едно уточнение, и то е, че това, което ще ви кажа днес не е проповед. Проповедта е нещо изключително отговорно. Проповедта е нещо много сериозно. Защото, когато проповядвам, аз трябва да бъда сигурен, че това, което казвам е „Божието Слово”. Когато вземам даден пасаж от Библията и го тълкувам и споделям с вас, аз вярвам, че това, което ви казвам е всъщност Бог, който говори на вас чрез мен. И аз ще бъда съден от Бог за това дали аз правилно и коректно предавам Неговото Слово. Това е една огромна отговорност. Но, тя не е само за мен, но и за вас. Защото, когато вие слушате моите проповеди, Бог ще ви съди дали изпълнявате това, което Бог ви говори чрез мен. Словото не трябва да влиза през едното ни ухо и да излиза през другото, но влизайки през ушите ни, да влезе в сърцето ни, и от там да намери своето приложение в живота ни. Не е въпроса Словото да влезе само в главата ни, въпросът е да влезе в сърцето ни, за да може да произведе живот в нас! Цялата публикация “МАРТИН ЛУТЕР ДО 1517 ГОДИНА”

КАК ДА ПОДОБРИМ АТМОСФЕРАТА В НАШЕТО СЕМЕЙСТВО?

По идея на David Dykes

Един ден по време на смяна началникът извикал колегите Петър, Иван и Драган в неговата канцелария. Петър бил на тази работа 11 години, Иван – четири, а Драган – една. И тримата харесвали работата си и се справяли добре със задачите си. Шефът им казал: “Момчета, от ръководството на предприятието ми казаха, че организират семинар за това как да работим по-ефективно в нашия завод и мисля, че ще бъде добре за вас да посетите този семинар. Той не е задължителен, така че участието ви в него няма да бъде заплатено. Но той може да направи работата ви тук по-приятна и носеща повече удовлетворение.” Цялата публикация “КАК ДА ПОДОБРИМ АТМОСФЕРАТА В НАШЕТО СЕМЕЙСТВО?”

ЕРАЗЪМ РОТЕРДАМСКИ – ПРЕДВЕСТНИК НА РЕФОРМАЦИЯТА

31 Октомври е отбелязан в календара като ден на Реформацията. Този празник винаги ме е вълнувал, тъй като е празник на всички протестантски църкви, каквато е и нашата. Световното християнство има три основни клона – православие, католицизъм и протестантство. Официалното отделяне на православната от католическата църква става през 1054 година, а протестантството се отделя от католицизма преди около петстотин години – през 1517. Цялата публикация “ЕРАЗЪМ РОТЕРДАМСКИ – ПРЕДВЕСТНИК НА РЕФОРМАЦИЯТА”

И С У С !!!

Неизвестен автор
Превел от английски Б.Игов

Той е несравним и безпрецедентен.
Той е центърът на цивилизацията.
Той е върхът на всяко съвършенство.
Той е сборът на човешкото величие. Цялата публикация “И С У С !!!”

ПРАЗНИЯТ ГРОБ И ПРАЗНИЯТ САВАН

Веществените Доказателства за Христовото Възкресение

Възкресението на Христос е крайъгълния камък на християнската вяра. В 1 Послание към Коринтяните 15:14 ап. Павел казва:

Ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. Цялата публикация “ПРАЗНИЯТ ГРОБ И ПРАЗНИЯТ САВАН”

ПАСХАТА И ПОСЛЕДНАТА ВЕЧЕРЯ

В Новият Завет Господната вечеря е спомената по няколко различни начина:

  • Общение (коинония), в Христовата кръв и Христовото тяло (1 Коринтяни 10:16-17)
  • Господна трапеза (трапеза) (1 Коринтяни 10:21)
  • Господна вечеря (деипнон) (1 Коринтяни 11:20)
  • Разчупване на хляба (Деяния 2:42; 20:7)
  • Възпоменание на Исус Христос (1 Коринтяни 11:24-25)
  • Евхаристия (благодарение) (Лука 22:17,19; 1 Коринтяни 11:24; Деяния 27:35)

Цялата публикация “ПАСХАТА И ПОСЛЕДНАТА ВЕЧЕРЯ”

ПОДНОВЯВАНЕ НА ЗАВЕТА С БОГА

По идея на Джон Уесли

На 25 декември 1747 година Джон Уесли призовава методистите да подновят своя Завет с Бога. Първото такова богослужение, наречено “сключване на Завет с Бога” се състи на 11 август 1755 год. Уесли издава литургията през 1780 г. Тази форма на богослужението се е използвала близо 100 години без промяна. Тя започва с “молитва за чисто сърце” продължава с обяснение на завета, благодарствена молитва, молитва на покаяние и завършва с изповед на посвещение към Бога и обвързване със завет към Него. Аз мисля, че би било добре да използваме това, което Уесли е написал и самите ние в началото на тази Нова Година да подновим завета си с Бога. Цялата публикация “ПОДНОВЯВАНЕ НА ЗАВЕТА С БОГА”

ЗНАМЕНИЕТО ЕМАНУИЛ

Исая 7:14

През 735 г. пр. Хр. улиците на Ерусалим са доста оживени. Градът процъфтява. Гъсто населен е – той е столицата Южното царство на Юда. Царят, управляващ града и страната в този съдбовен исторически момент е от известната династия на цар Давид. Името му е цар Ахаз. Той управлява Юда от 735 до 715 г. пр. Хр.

Ахаз, обаче, въпреки благочестивите си корени не е добър човек. От Четвърто Царе разбираме (4 Царе 16:1-4), че той се е покланял на идоли и е стигнал до там, че е принесъл във всеизгаряне и собствения си син. От наследниците на Давид се очакваше да дойде съвършения цар, който да даде началото на един златен век за Израил, но за съжаление много от тях се провалиха и Ахаз е един от най-характерните примери за този тъжен провал. Цялата публикация “ЗНАМЕНИЕТО ЕМАНУИЛ”