УЛОВИ МИГА ИЛИ АКО ЩЕ БОГ

 Яков 4:13-17

13 Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой-си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим, – 14 когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва. Цялата публикация “УЛОВИ МИГА ИЛИ АКО ЩЕ БОГ”

КАК ДА СЕ ОТНАСЯМЕ МЪДРО КЪМ ДРУГИТЕ?

Яков 3:13-18

13 Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, с кротостта на мъдростта. 14 Но ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината. 15 Това не е мъдрост, която слиза от горе, но е земна, животинска, бесовска; 16 защото, гдето има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. 17 Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна. Цялата публикация “КАК ДА СЕ ОТНАСЯМЕ МЪДРО КЪМ ДРУГИТЕ?”