НАШЕТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ — БЪДЕЩО И ТЕЛЕСНО

 1 Коринтяни 15:1-58

Главата в Божието Слово, която се занимава изключително с въпроса за възкресението на мъртвите е 1 Коринтяни 15 глава. От тази глава разбираме, че коринтяните са имали позиция, подобна на тази на Именей и Филет от 2 Тимотей 2:18. За тях ап. Павел заръчва на своя духовен син Тимотей:

16 А отдалечавай се от скверните празнословия, защото те ще отиват още по-далеч в нечестие, 17 и учението на такива ще разяжда като гангрена; от които са Именей и Филет, 18 които се отстраниха от истината, като казват, че възкресението е вече станало, та събарят вярата на някои. Цялата публикация “НАШЕТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ — БЪДЕЩО И ТЕЛЕСНО”

ПРАЗНИКЪТ „ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ”

1 Коринтяни 11:17-34

Господната вечеря е най-често празнувания християнски празник. И това е така, защото празнуването на този празник е наредено от Самия Господ Исус Христос. Той каза: „туй правете за Мое възпоминание” (1 Коринтяни 11:24). Господната вечеря е повод образно да се обърнем навсякъде около нас и да погледнем в шест посоки: Цялата публикация “ПРАЗНИКЪТ „ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ””

МОРАЛНИ ФИЛТРИ

1 Коринтяни 8:1-10:31; Римляни 14:1-15:13

Всички християни са съгласни, че Библията е наше върховно ръководство при определянето на нашата етика и поведение. И това е така – по основните, кардинални въпроси Божието Слово е категорично. То ни забранява да убиваме, да крадем, да лъжем, и ни заповядва да обичаме Бога с всичко в нас и човека до нас както себе си. Цялата публикация “МОРАЛНИ ФИЛТРИ”

АЛТРУИЗМЪТ

1 Коринтяни 8,9; Филипяни 2

Алтруизмът е нещо много дефицитно в егоистичния свят в който живеем. Показателен е факта, че всички знаят какво е егоизъм, а много малко хора знаят какво е алтруизъм. Днес е модерно да си егоист. Съществува даже списание с такова заглавие. Князът на този свят дотам е преобърнал понятията ни за добро и зло, че ние се гордеем с това от което би трябвало да се засрамим.

Алтруизмът е точно противоположното на егоизма. Той се състои в това да поставим интересите на другите над своите собствени.

На практика той може да означава:

  • Лишение – да не се възползваш от правата си заради другите;
  • Заробване – да не търсиш твоята лична полза, а ползата на хората около теб;
  • Въздържание – да не направиш нещо, което ти доставя удоволствие, понеже то по някакъв начин би навредило на другия.

Лишение, заробване, въздържание – това са все неща които са присъщи на кръста и това, което представлява той – страдания заради другите. Исус Христос е сто процентов алтруист. Следите, които Той ни остави да следваме са следи на алтруизъм.

След като се покаяме за греховете си и се обърнем към Бога, това, което се очаква от нас е да растем в христоподобие – да бъдем повече и повече като Христос. Алтруизмът е една голяма част от христоподобието. Затова и целта на това поучение е да ни вдъхнови и мотивира да бъдем не егоисти, а алтруисти. Цялата публикация “АЛТРУИЗМЪТ”

НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ “ВЕЧЕ” И “НЕ ОЩЕ”

1 Коринтяни 4:8-13

В началото на XXI в. ние сме на границата между втория и третия милениум след Христос. Уместно е в един такъв кардинален момент да си зададем въпроса за времето в което живеем и за това какво крие бъдещето за нас. Цялата публикация “НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ “ВЕЧЕ” И “НЕ ОЩЕ””

КАКВО СТОИ ЗАД РАЗЦЕПЛЕНИЯТА?

1Кор.3:1-4; 1:10-2:5

Какво стои зад разцепленията? Зад отделянето на дадени хора или семейства от църквите? Много неща, но това върху което бих искал да се спрем е различното разбиране за християнския растеж.

Хора напускат църквите защото смятат, че в друга църква ще пораснат повече духовно. Това обаче ни води до следващия въпрос – въпросът за истинския критерий за духовност. Цялата публикация “КАКВО СТОИ ЗАД РАЗЦЕПЛЕНИЯТА?”

ПЪРВОТО ПОСЛАНИЕ НА АПОСТОЛ ПАВЕЛ КЪМ КОРИНТЯНИТЕ

I. ТЪЛКУВАНЕ НА ПОСЛАНИЯТА

Преди да започнем изучаването на която и да е книга от Библията, ние винаги се стараем да разберем всичко, което можем за това кой, кога и защо я е написал. Колкото повече знаем за целта на писателя и проблемите на получателите, толкова по-добре можем да разберем посланието на книгата. Това е особено важно по отношение на посланията. Те са предизвикани документи – писма, писани с цел да се посрещнат конкретни нужди или проблеми. С други думи съществува повод, който е предизвикал авторите им да ги напишат. Цялата публикация “ПЪРВОТО ПОСЛАНИЕ НА АПОСТОЛ ПАВЕЛ КЪМ КОРИНТЯНИТЕ”