ПРЪВ ВЪВ ВСИЧКО

Колосяни 1:15-19

Как нашите съвременници виждат Исус?

  • Като велик учител.
  • Като основател на една от световните религии.
  • Като изцелител и чудотворец.
  • Като велик човек.

Всяко едно от тези определения е вярно. Но всяко едно поставя Исус на едно доста по-ниско ниво от това на което Той е. В текста който ще разгледаме ап. Павел взривява всяко разбиране за Исус като за просто човек. Той Го описва с космически термини. Ако това, което той казва е вярно, тогава Христос е достоен за нашето поклонение и служение. Ако това, което апостолът казва за Исус не е вярно, то тогава, Той си остава просто един обикновен човек. Цялата публикация “ПРЪВ ВЪВ ВСИЧКО”