КАКВО ПРАВИМ С НАШИТЕ СЪМНЕНИЯ?

Йоан 20:24-31

Томина неделя отбелязва специалното явяване на възкръсналия Исус на Тома Неверни. Тя e един добър повод да се замислим за нашите собствени съмнения и да укрепим вярата си в Христос. Ако бъдем честни, ще си признаем, че както Тома, така и ние се борим с най-различни съмнения. Цялата публикация “КАКВО ПРАВИМ С НАШИТЕ СЪМНЕНИЯ?”

ОТБЯГВАНЕ ПРИМКИТЕ НА СМЪРТТА

Притчи 13:14

В Пр.13:14 пише:

Поуката на мъдрия е извор на живот.
За да отбягва човек примките на смъртта.

Тук се казва, че една от целите на поуката е да умъдри човека, така че той да бъде способен да избягва примките на смъртта. Цялата публикация “ОТБЯГВАНЕ ПРИМКИТЕ НА СМЪРТТА”

ТРЕПЕРЕТЕ И НЕ СЪГРЕШАВАЙТЕ!

2 Царе 11:1-12:25

Моето желание тази вечер е да ви покажа, че Бог е строг и в същото време любящ баща. Той прощава беззаконието, но не си затваря очите за греха. Прощава, но не обезвинява (Изход 34:7; Числа 14:18). Никога не замазва греховете, нито ги подценява. Не ги омаловажава. И няма да допусне неговите деца да ходят в тях. Като добър и отговорен баща Бог ни наказва. Той не иска да израснем разглезени и разлигавени. Целта ми е страхът от Бога в нас да се увеличи и да няма нужда да опитваме от плодовете на греха си за да го намразим. За целта ще разгледаме греха на Давид срещу Урия и Божиите реакции на Давидовия грях и покаяние. Старозаветните истории са написани за наша поука. Затова трябва да ги четем и да не повтаряме грешките на Библейските герои (1 Коринтяни 10:11-12). Цялата публикация “ТРЕПЕРЕТЕ И НЕ СЪГРЕШАВАЙТЕ!”

ЗАЩО ДА ВНИМАВАМЕ ЗА ДУХОВНОТО СИ СЪСТОЯНИЕ?

Евреи 2:1-4

1 Затова ние сме длъжни да внимаваме повече на туй, което сме чули, да не би да го изгубим някога. 2 Защото, ако словото, изговорено чрез ангели, стана твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата, 3 то как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което, от начало прогласено от Господа, се потвърди между нас от тия, които бяха го чули; 4 като му свидетелствуваше и Бог чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване Светия Дух по волята Си?

Цялата публикация “ЗАЩО ДА ВНИМАВАМЕ ЗА ДУХОВНОТО СИ СЪСТОЯНИЕ?”

КАК ДА ПРИДОБИЕМ ХРИСТИЯНСКИ ХАРАКТЕР?

2 Тимотей 1:1-7

1 Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, за прогласяване обещания живот, който е в Христа Исуса. 2 до Тимотей, възлюбеното ми чадо: Благодат, милост, мир да бъде с тебе от Бога Отца и от Христа Исуса, нашия Господ.3 Благодаря Богу, Комуто още от прародителите си служа с чиста съвест, като непрестанно те споменавам в молитвите си, 4 и, като си спомням сълзите ти, копнея нощем и денем да те видя, за да се изпълня с радост. 5 Понеже ми е напомнено за твоята нелицемерна вяра, която първо се намираше в баба ти Лоида и в майка ти Евникия, а както съм уверен, и в тебе.

6 По тая причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце. 7 Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.

В този текст можем да видим поне три влияния, които са допринесли за оформянето и утвърждаването на Тимотей като християнин: Цялата публикация “КАК ДА ПРИДОБИЕМ ХРИСТИЯНСКИ ХАРАКТЕР?”