УРОЦИ ОТ КУЧЕШКИЯ ЖИВОТ

Исус Навиев 14:6-12

6 В това време, като се приближиха юдейците при Исуса в Галгал, Халев, син на Ефония Кенезов, му каза: Ти знаеш какво е говорил Господ на Божия човек Моисей за мене и за тебе в Кадис-варни. 7 Аз бях на четиридесет години, когато Господният слуга Моисей ме прати от Кадис-варни, за да разгледам земята; и донесох му известие според както ми беше на сърце. 8 Братята ми, обаче, които отидоха с мене, обезсърчиха людете; но аз последвах напълно Господа моя Бог. 9 За това, в същия ден Моисей се закле, казвайки: Земята, на която са стъпили нозете ти, непременно ще бъде наследство на тебе и на потомците ти за винаги, защото ти напълно последва Господа моя Бог. 10 И сега, ето, Господ ме е опазил жив, както каза, тия четиридесет и пет години, от времето когато Господ говори това на Моисея, когато Израил ходеше по пустинята; и сега, ето, днес аз съм на осемдесет и пет години. 11 Днес аз съм тъй силен, както в деня, когато ме прати Моисей; както беше тогава силата ми, така е и сега силата ми да воювам и да излизам и да влизам.

Цялата публикация “УРОЦИ ОТ КУЧЕШКИЯ ЖИВОТ”

ОБЪРНИ ТВОИТЕ ПОРАЖЕНИЯ В ПОБЕДИ!

Исус Навин 7:1-8:2

АКО ПАДНА – ЩЕ СТАНА!

В Притчи 24:16 се казва:

16 Защото праведният
ако седем пъти пада, пак става,
Докато нечестивите се препъват в злото.

Това, че сме вярващи, не означава, че няма да имаме проблеми в нашия живот. Но, Бог е определил начини по които ние да разрешаваме тези наши проблеми. Дори да паднем, има начин по който ние да се изправим. Бог не е планирал поражения за нас. Вината за нашите провали не е Негова. Но все пак, знаейки, че те ще се случат, Той е промислил начини и пътища за оправяне на нещата – стратегии за възстановяване. Чрез тях нашите провали могат да бъдат преобърнати в успехи и нашите поражения в победи. В Исус Навин 7 и 8 глави имаме пример за това. Първата атака срещу Гай (град Гай, който беше в обещаната земя) се оказа поражение, но Бог я превърна в победа. След малко ние ще разгледаме как стана това. Цялата публикация “ОБЪРНИ ТВОИТЕ ПОРАЖЕНИЯ В ПОБЕДИ!”

ВИКЪТ НА ДУХА

Исус Навиев 6:1-20

В Исая 42:13 -14 се говори за бойния вик на Господ.

13 Господ ще излезе като силен мъж, (като мощен воин)
Ще възбуди ревнивостта Си като ратник (ратник е старобългарска дума за войник, нали знаете?),
Ще извика, да! ще изреве.

Някой може да каже: „А, как така Господ ще извика? Какви са тези викове, какви са сега тези неща?” Но, Исая казва: „Да, да! Не си мислете, че не сте ме чули добре! Много добре ме чухте! Господ не само, че ще извика, но Той ще изреве! Ще изреве като лъв!” Цялата публикация “ВИКЪТ НА ДУХА”

ЧЕРВЕНОТО ВЪЖЕ

Исус Навин 2:1-21; 6:17,20-23,25

Тази глава спокойно може да послужи за сценарий на духовен шпионски трилър. В нея става дума за шпиони, държавна измяна, уговорки, преследване, и разбира се в центъра на всичко стои една жена със съмнителен морал, която обаче става героиня на вярата. Интересно и от богословска гледна точка, нали? Цялата публикация “ЧЕРВЕНОТО ВЪЖЕ”