ДРЪЖ СТАРОТО БЛАГОВЕСТИЕ!

Галатяни 1:6-9

Във всяко друго послание след поздравите към своите читатели ап. Павел се моли за тях и изказва благодарност или прослава към Бога за тях. Само в това послание към галатяните няма молитва, няма хваление, няма благодарности, нито препоръки. Вместо това апостолът се насочва веднага към темата. С това той подчертава извънредната й неотложност. Започва с учудване от непостоянството и неверността на галатяните (ст.6-7).

6 Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие; 7 което не е друго благовестие, но е дело на неколцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие.

Постъпката на галатяните не само учудва апостола. Той е възмутен от поведението им. И продължава като изрича ужасна анатема над ония, които се осмеляват да подменят благовестието (ст.8-9).

8 Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет. 9 Както ей сега казахме, така пък го казвам: Ако някой ви проповядва друго благовестие освен онова, което приехте, нека бъде проклет.

Тези стихове ни казват кога да не вярваме дори на ангел – когато ни проповядва благовестие различно от апостолското.

От острия тон на Павел разбираме, че галатяните са на път да направят най-страшното – да преминат към друго благовестие. Затова загрижения апостол ги предупреждава за опасността от такива действия. Това остро предупреждение продължава да бъде валидно и за нас днес: “Пазете се да не преминете към друго благовестие!”.

Защо преминаването към друго благовестие е толкова опасно? В тези няколко стиха можем да открием четири причини поради които трябва да се пазим от фалшивите евангелия. Цялата публикация “ДРЪЖ СТАРОТО БЛАГОВЕСТИЕ!”