ПРОСТО ГО ЗАДАЙ – 1 – ВЪПРОСЪТ

Ефесяни 5:15-17

По идея на Анди Стенли (JustAskIt.org)

Това, което ще споделя с вас днес е едно послание на един проповедник, който се казва Анди Стенли. Той е пастир на църква Норт Пойнт в Атланта, Джорджия. Това е една огромна църква от около четиридесет хиляди души, така че Бог наистина го използва по един невероятен начин за Неговото царство. Едно от неговите послания е върху един единствен въпрос. Той е направил дори и уебсайт за този въпрос. Уебсайтът се казва www.justaskit.org , което означава „просто го задай“. Какво да зададеш? Въпросът. Аз слушах това послание и мисля, че е добро и важно за нашия духовен живот, затова желая да го споделя с вас. Цялата публикация “ПРОСТО ГО ЗАДАЙ – 1 – ВЪПРОСЪТ”

КРАЖБА НА САМОЛИЧНОСТ – 1 – ФИШИНГ

Ефесяни 1:3-14

По идея на Mark Moore

ФИШИНГ

Докато си браузваш в нета, може да ти се появи съобщение, че ти си спечелил нещо – например, телефон или айпад или нещо друго. Те просто създават съобщение или интернет сайт, които “претендират”, че са добронамерени. Те ви казват: „Поздравления! Вие спечелихте това и това… Ние ще ви го изпратим в най-кратки срокове. Но, за да го получиш, трябва да си въведеш имената, единния граждански номер и т.н. Така без да се усетиш, ти можеш да дадеш на крадците твоята самоличност и те да я използват за да се представят за теб или да вършат неща от твое име за които ти дори и не подозираш. Цялата публикация “КРАЖБА НА САМОЛИЧНОСТ – 1 – ФИШИНГ”

ЗДРАВАТА ЦЪРКВА

Ефесяни 4:1-16

През май 2010 в Пловдив беше организирана консултация по проблемите на църковния растеж в България чиято цел беше да се потърсят отговорни решения за действие в светлината на съвременните предизвикателства. На тази консултация бяха направени презентации от различни водещи служители в мисиите, църквите и образователните институции в България като Сара Хюит от „ЗДРАВА ОСНОВА”, п-р Иван Врачев от църква „СВЕТА ТРОИЦА”, Костадин Владев от ПЕТДЕСЯТНИЯ ФАКУЛТЕТ, Спаска Панчева от „БИБЛЕЙСКА ЛИГА” и др. Символичен домакин на събитието беше Таня Петрова, бивш ректор на ВЕБИ. Цялата публикация “ЗДРАВАТА ЦЪРКВА”

НАШИЯТ МОЛИТВЕН ДЕВИЗ

Ефесяни 6:18-19

На ежеседмичните събрания, които имаме в нашата църква, аз често призовавам всички заедно да кажем на глас следните думи от посланието към Ефесяните:

молещи се в Духа
на всяко време
с всякаква молитва
и молба,
бидейки бодри в това
с неуморно постоянство
и моление
за всичките светии,
и за мене,
да ми се даде израз
да отворя устата си,
за да оповестя дързостно
тайната на благовестието… Цялата публикация “НАШИЯТ МОЛИТВЕН ДЕВИЗ”

ОБУЗДАВАНЕ НА ГНЕВА

Ефесяни 4:26,27

“Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви; нито давайте място на дявола.”

Както всяко нещо, така и гневът има потенциал да бъде и правдив и неправеден.

Преди около 2000 години Аристотел е казал:

“Всеки може да се разгневи – това е лесно. Но да се разгневиш на правилния човек, до правилната степен, на правилното време, заради правилната причина, и по правилния начин – това не е лесно.”

Божието Слово ни заповядва да се гневим без да съгрешаваме, но възможно ли е това? Как да се гневим без да съгрешаваме и как да овладяваме нашия гняв? Цялата публикация “ОБУЗДАВАНЕ НА ГНЕВА”

ВИЖДАНЕ ЗА ЕДИНСТВО И РАСТЕЖ

Ефесяни 4:1-16

Вярвам, че една от ролите на пастира е той да дава виждане на църквата за нейното развитие и движение напред. Когато говоря за “виждане” аз имам предвид картина за по-добро и светло бъдеще. Мисля, че началото на годината е едно добро време за споделяне на пастирското виждане. Е, ето го и него.

Моето виждане за ЕПЦ Д. Езерово през 2006 година е основано на Ефесяни 4:1-16. Там се говори първо за единство и после за растеж. Вярвам, че това са двете основни неща за нашата църква през новата година – да поддържаме единството си и да растем чрез “съразмерното действие на всяка една част”. Цялата публикация “ВИЖДАНЕ ЗА ЕДИНСТВО И РАСТЕЖ”