ОСНОВНИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ КАЛВИНИСТКИЯ И ПРАВОСЛАВНИЯ ВЪЗГЛЕД ОТНОСНО СВОБОДНАТА ЧОВЕШКА ВОЛЯ

Емил Яръмов

Увод

Поглеждайки назад към Ранната и Средновековна християнска история, ние се запознаваме с многобройни апологетически и догматични събития, които са допринесли за правилното духовно развитие на християнската мисъл в различни насоки. Добър пример за много полемични конфликти са вселенските събори, на които са се разрешавали големи сложни и съществени богословски проблематични въпроси, които са се повдигали от различни християнски школи. Цялата публикация “ОСНОВНИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ КАЛВИНИСТКИЯ И ПРАВОСЛАВНИЯ ВЪЗГЛЕД ОТНОСНО СВОБОДНАТА ЧОВЕШКА ВОЛЯ”

И С У С !!!

Неизвестен автор
Превел от английски Б.Игов

Той е несравним и безпрецедентен.
Той е центърът на цивилизацията.
Той е върхът на всяко съвършенство.
Той е сборът на човешкото величие. Цялата публикация “И С У С !!!”