ПОЗИЦИЯ НА СЕПЦ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА БРАКА, РАЗВОДА И ПОВТОРНИЯ БРАК

ПОЗИЦИЯТА НА СЕПЦ ОТНОСНО БРАКА

Ние вярваме, че бракът е свещен, свят и моногамен съюз между един мъж и една жена. Той е завет за цял живот, тържествено, съзнателно, доброволно и обвързващо споразумение на мъж и жена, извършено пред Бога (Битие 2:24; Малахия 2:14). Цялата публикация “ПОЗИЦИЯ НА СЕПЦ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА БРАКА, РАЗВОДА И ПОВТОРНИЯ БРАК”

МОЛИТВАТА И СЕМЕЙНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Златка Василева

Молитвата и семейните отношения са тясно свързани. За да има добри семейни отношения има нужда от лично време с Господа и от семейно време с Господа. Ако тези две неща липсват, хладината започва много успешно да се настанява в нас – хладина както към Бога, така и към брачния ни партньор. Цялата публикация “МОЛИТВАТА И СЕМЕЙНИТЕ ОТНОШЕНИЯ”

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

Иван Желязков

ПРОМЯНА В НАЧИНА НА МИСЛЕНЕ

За да бъде човек да бъде развит и да достигне до определена зрялост, в него трябва да се развие желание за процеси, които формират личността му. Развитие и възрастване в какви сфери на живота би попитал някой? Обикновено в църква ние разглеждаме нещата в направления като вяра, посвещение, молитва, хваление, благовестие, братолюбие, милосърдие и други като плодовете на Духа. Но само в тази посока ли? На пазара на труда не се кандидатства за работа с духовни опитности и умения. Кандидатства се с практически умения и развити способности в различни професионални сфери. Цялата публикация “ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ”

ЩО Е ИСТИНА?

АГЕНТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЦЪРКВАТА

Валери Велев

 „Миналото определя бъдещето, но…
настоящето може да го промени“
(автор неизвестен)

ОТВАРЯНЕ НА ДОСИЕТАТА

Повечето от нещата, които се случват в Църквата се отразяват на комуникацията ни с обществото и на нашата мисия да доведем хората от този свят при Христос. В момента по силата на специален закон, приет през 2006 г., върви процес на постепенно „отваряне на досиетата“ на всички публични личности и хора, заемали публични длъжности. Това включва и ръководствата на всички вероизповедания от 1990 г. насам. Цялата публикация “ЩО Е ИСТИНА?”

ПОКАЯНИЕТО ИЗМИВА ГРЕХА

от Лъчезар Манчев

СЧУПЕНАТА ДАМАДЖАНА

Във времето на комунизма имаше дефицит на много стоки. Липсваха и стъклени съдове с голям обем, в които хората да съхраняват мляко, вино, компот и др. По-възрастните от нас помнят, че тогава изобретателните хора плетяха пластмасови обвивки за 3-литрови бутилки от минерална вода „Хисар“ и ги превръщаха в дамаджани. Те бяха много ценни, много уважавани съдове. Понякога хората  казваха: „Не ми е за съдържанието, но дамаджаната ми е по-важна…“ Цялата публикация “ПОКАЯНИЕТО ИЗМИВА ГРЕХА”

НЕБЛАГОДАРНАТА БЛАГОДАРНОСТ

от Радостин Марчев

Миналата неделя празнувахме деня на благодарността. За тези, които не знаят това е празник, в който християните благодарят за всичко, което Бог им е подарил през годината. Много хора носят хранителни продукти, с които украсяваме църквата. Цялата публикация “НЕБЛАГОДАРНАТА БЛАГОДАРНОСТ”

Отговор на предаването „Отечествен фронт” на Мартин Карбовски излъчено по НТВ на 27.03.2010 г.

Виктор Костов

Отговор
на предаването „Отечествен фронт” на Мартин Карбовски
излъчено по НТВ на 27 март 2010 г., включен в Право на оттовор на засегнатите евангелски и християнски общности, излъчено по НТВ на 26 юни 2010 г.
от адв. д-р Виктор Костов

(Тук поместваме текста на 13 минутната реч на адв. д-р Виктор Костов от първата част на отговора, излъчена по НТВ на 26-06.2010 г. в рамките на същото предаване) Цялата публикация “Отговор на предаването „Отечествен фронт” на Мартин Карбовски излъчено по НТВ на 27.03.2010 г.”

Особености на Lectio Divina в монашеското предание

Гл. ас. д-р Петър Рогалски OCDS, СУ “Св. Кл. Охридски”

Преди да очертаем някои особености на lectio divina по протежение на християнската история, следва да обърнем внимание на двете значения на този латински израз, които правят всеки негов превод ако не неточен, то поне непълен. В ранното монашеско предание, тоест в писанията на отците пустинножители, както и в съчиненията на църковните отци до началото на Средновековието, изразът е възприет от гръкоезичното предание и означава предимно “божествено четиво”, тоест текст от Свещеното Писание. В по-късното латиноезично предание, особено след ХІІ в. изразът започва да се разбира главно в своя деятелен смисъл като “молитвено четене”, тоест като метод на поведение спрямо свещения текст. Но всъщност нито “четиво”, нито “четене” предават в рамките на днешната култура и език действителното значение на lectio. Ще се опитаме да докажем това, като представим – с цялата условност на подобно начинание – някои особености от присъствието на lectio divina първо в светоотеческата книжнина до разделянето на Западната и Източната църква, а после в католическото монашеско предание от ХІІ в. насетне. Цялата публикация “Особености на Lectio Divina в монашеското предание”

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПАСЕНИЕТО

Нели Тончева

1. „Да приемем, че има само един път към Бога. Нима някой, който живее в отдалечена част на света и никога не е чул за този един път, ще отиде в ада. Не се ли спасяваме чрез искрените си усилия? Ако сме добри езичници, Бог не е ли доволен?”

Цялата публикация “ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПАСЕНИЕТО”

ИДЕНТИЧНОСТТА, ХАРАКТЕРЪТ И ПРИЗВАНИЕТО НА МЕСИЯТА

Георги Гърдев

Наближава Рождество Христово, един от двата най-светли празника за Църквата Христова. Някои, както нашата църква в Казанлък, празнуват адвентния сезон (сезона на очакване на Месията), други се подготвят за Бъдни вечер и Рождествената Утрин. Цялата публикация “ИДЕНТИЧНОСТТА, ХАРАКТЕРЪТ И ПРИЗВАНИЕТО НА МЕСИЯТА”

ЗАВЕТ НА СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ

Аз, смиреният и грешен Иван, който не съм извършил никакво добро на земята, когато дойдох в тази Рилска пустиня, не намерих човек в нея, но само диви зверове и непроходими дебри. И поселих се в нея самин със зверовете, без да имам нито храна, нито покрив, но небето ми беше покров, земята – постеля и тревите храна. Но благият Бог, заради обич към Когото презрях всичко и претърпях глад и жажда, мраз и слънчев пек и телесна голота, съвсем не ме изостави, но като милосърден и чедолюбив баща обилно задоволи всичките ми нужди. И що да въздам на Господа за всичко, що ми даде? Много са Неговите благодеяния към мене, понеже от Своята света висота погледна милосърдно на моето смирение и ми оказа помощ да претърпя всичко – не аз, а Христовата сила, която е в мене – защото от Него е всяко добро дарование и всеки съвършен дар отгоре идва. Цялата публикация “ЗАВЕТ НА СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ”