РОЛЯТА НА ХОДАТАЯ

Данаил 9:1-3

1 В първата година на Дария Асуировия син, от рода на мидяните, който се постави цар над Халдейската държава, –
2 в първата година от царуването му аз Даниил разбрах от свещените книги числото на годините, за които дойде Господното слово към пророк Еремия, че запустението на Ерусалим ще трае седемдесет години.
3 Тогава обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към Него молитва и молби с пост, вретище и пепел.

Цялата публикация “РОЛЯТА НА ХОДАТАЯ”

СИЛАТА НА РЕШЕНИЕТО

Даниил 1:1-21

Съществува конфликт между вярващия и света. Бог обича всички хора на света, но в Новия Завет и особено в Йоановите писания под думата “свят” се разбира царството на сатана и неговото управление. Самият дявол е наречен “князът на тоя свят” (Йоан 16:11; 14:30). В 1 Йоаново 5:4-5 се говори за победа на християнина над светската система на сатана:

4 Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е победила света е спечелила нашата вяра. 5 И кой побеждава света, ако не е тоя, който вярва, че Исус е Божият Син?

Цялата публикация “СИЛАТА НА РЕШЕНИЕТО”