СЪКРУШАВАНЕТО – КЛЮЧ КЪМ ХРИСТОВАТА СИЛА

Битие 32:24-32

В Исая 57:15 четем:

“Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният,
Който обитава вечността, Чието име е Светий:
Аз обитавам на високо и свето място,
Още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух,
За да съживявам духа на смирените,
И да съживявам сърцето на съкрушилите се”

Цялата публикация “СЪКРУШАВАНЕТО – КЛЮЧ КЪМ ХРИСТОВАТА СИЛА”

ОБРАТНИЯТ ПЪТ КЪМ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА

Битие 5:24

За пръв път се запознаваме с Енох в Битие 5:18. Когато четем тази глава почти можем да чуем как камбаната бие за погребение. Отново и отново абзаците за отделните патриарси завършват с думите “и умря” (Битие 5:3-17). Цялата публикация “ОБРАТНИЯТ ПЪТ КЪМ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА”

СЪТВОРЕНИЕТО ПОГЛЕДНАТО ОТ КОСМОСА

Битие 1:1-2:3

Вчера гледах едно предаване по “Discovery” (канал за научно-популярни филми) в което се говореше за най-великите открития на двадесети век. Не го хванах от началото, но от там откъдето го гледах разбрах, че най-великото откритие за 60-те е бил лазерът. Неговото приложение е твърде широко в компютърната индустрия и в медицината, особено в очната хирургия. Откритието на 70-те години е персоналния компютър. Той промени начинът ни на живот и общуване. Откритието на 80-те е изкуственото сърце, което дава възможност за продължаването на човешкия живот. Откритието на 90-те е клонирането – копиране на генетичната информация на дадено животно. Когато това се случи, овцата Доли стана известна по целия свят. Поразяващ е факта, че такова клониране може да се осъществи дори от клетка на животно, което е вече мъртво. Все още не е известно да е клониран човек, но и това не е изключено. По този повод бих искал да ви разкажа следното: Цялата публикация “СЪТВОРЕНИЕТО ПОГЛЕДНАТО ОТ КОСМОСА”

ЕЛ РОЙ – БОГ, КОЙТО ВИЖДА

Битие 16:1-16

КОМБИНАЦИИТЕ НА НЕТЪРПЕНИЕТО

В тази глава се разказва за раждането на Исмаил. Но акцентът не е толкова върху раждането на детето, колкото върху конфликта между Сара, която по онова време още се казваше Сарайя и нейната робиня Агар, майката на Исмаил. Сарайя заповядва на слугинята си да стане жена на мъжа й (ст.3) за да й роди дете, а когато детето се ражда и е естествено Аврам да стане по-внимателен към Агар, която е непосредствената майка на детето му, Сарайя се обижда от промяната в отношението на мъжа й и робинята й към нея. Цялата публикация “ЕЛ РОЙ – БОГ, КОЙТО ВИЖДА”

БИТИЕ 1-2

 

Първият акт на творението: 1 В начало Бог създаде небето и земята.

Състоянието на недовършената земя при сътворението – неоформена и незапълнена: 2 А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.

Цялата публикация “БИТИЕ 1-2”