ВДЪХНОВЕНИЕТО НА НОВИЯ ЗАВЕТ

Вдъхновението на Новия Завет е изключително важен въпрос, понеже то определя важността и авторитета на новозаветните книги и ги нарежда наравно с останалите свещени писания. Ако дадена книга е боговдъхновена, то тя съдържа послание от Бог към човечеството и респективно лично към нас като част от човешката раса. Ако дадена книга не е боговдъхновена, тя може да е интересна и полезна но не и стандарт за вяра и поведение. Цялата публикация “ВДЪХНОВЕНИЕТО НА НОВИЯ ЗАВЕТ”

КАТО КАКВО Е БОЖИЕТО СЛОВО?

Въпросът върху който бих искал да се спрем днес е “Като какво е Божието Слово?” Целта на това размишление е разглеждайки 9 сравнения на Божието Слово в Библията да разберем какво е неговото действие и как би могло то да промени нашия живот. Цялата публикация “КАТО КАКВО Е БОЖИЕТО СЛОВО?”

ВДЪХНОВЕНИЕТО НА СТАРИЯ ЗАВЕТ

2 Тимотей 3:15-17

Бих искал да започна с една действителна история, която демонстрира хорското невежество по отношение на Библията. Един пастор, който отговарял за религиозното образование в едно училище веднъж влязъл в един от класовете докато течал урока и попитал: “Кой събори стените на Ерихон?” Един от учениците се изправил и казал: “Не съм аз, господине.” Цялата публикация “ВДЪХНОВЕНИЕТО НА СТАРИЯ ЗАВЕТ”