ИСТОРИЯТА НА НЕДЪГАВИЯ

2 Царе 9:1-13
Доналд Сунукджиян  

ЗАЩО ЖИВЕЯ ТУК?

(Говорителят влиза с патерици, оглежда се наоколо, преминава по пътеката, като оглежда прекрасната сграда в която се намира.)

Все още не мога да се оправям в този палат. Трябва да видите всички те му стаи. И е някак си трудно да ходя наоколо (гледайки към осакатения си крак).

Това е дома на Давид, на цар Давид. Той е най-красивия по тези земи. Вносен дървен материал (докосвайки, погалвайки някой от предметите в залата). Копринени завеси (оглеждайки).

(Говорителят сяда сам на стол за пияно.) Цялата публикация “ИСТОРИЯТА НА НЕДЪГАВИЯ”

БОГ ПРОЩАВА, НО ПОСЛЕДИЦИТЕ СИ ОСТАВАТ

2 Царе 12:1-15

Всички сме съгрешавали и много пъти сме чувствали тежестта на последиците от нещо неправилно, което сме направили. И понеже е така, всички ние сме си задавали въпроса: “Бог премахва ли последиците, ако е простил нашия грях?” Истината, която откриваме в Божието слово е, че всеки грях си има последствия и Бог желае да ни предупреди и предпази от тях. Един доста поучителен пример в тази насока е изобличението и наказанието на Давид за греха му срещу хетееца Урия. В историята за срещата между Давид и пророк Натан ние виждаме не само Божията справедливост, но и неговата тактичност и любов към нас. Цялата публикация “БОГ ПРОЩАВА, НО ПОСЛЕДИЦИТЕ СИ ОСТАВАТ”

ЗАВЕТНАТА МИЛОСТ

2 Царе 9:1-13

Тази историята започва така:

1 След това Давид каза: Остава ли още някой от Сауловия дом, комуто да покажа благост заради Ионатана?

Господ вече беше успокоил Давид от всичките му неприятели и го беше утвърдил за цар над Израил. Точно по това време на пръв поглед “ни в клин – ни в ръкав” Давид решава да издири останал ли е някой от Сауловия дом за да му покаже Божия милост. Той задава въпроса: “Остава ли още някой от Сауловия дом, комуто да покажа благост заради Йонатан?” Цялата публикация “ЗАВЕТНАТА МИЛОСТ”

КАК РАБОТИ ВИДЕНИЕТО?

2 Царе 5:1-10

1 Тогава всичките Израилеви племена дойдоха при Давид в Хеврон и говориха, казвайки: Ето, твоя кост и твоя плът сме ние. 2 И по-напред, още докато Саул царуваше над нас, ти беше, който извеждаше и въвеждаше Израиля; и на тебе рече Господ: Ти ще пасеш людете Ми Израиля, и ти ще бъдеш вожд над Израиля.

Цялата публикация “КАК РАБОТИ ВИДЕНИЕТО?”

ТРЕПЕРЕТЕ И НЕ СЪГРЕШАВАЙТЕ!

2 Царе 11:1-12:25

Моето желание тази вечер е да ви покажа, че Бог е строг и в същото време любящ баща. Той прощава беззаконието, но не си затваря очите за греха. Прощава, но не обезвинява (Изход 34:7; Числа 14:18). Никога не замазва греховете, нито ги подценява. Не ги омаловажава. И няма да допусне неговите деца да ходят в тях. Като добър и отговорен баща Бог ни наказва. Той не иска да израснем разглезени и разлигавени. Целта ми е страхът от Бога в нас да се увеличи и да няма нужда да опитваме от плодовете на греха си за да го намразим. За целта ще разгледаме греха на Давид срещу Урия и Божиите реакции на Давидовия грях и покаяние. Старозаветните истории са написани за наша поука. Затова трябва да ги четем и да не повтаряме грешките на Библейските герои (1 Коринтяни 10:11-12). Цялата публикация “ТРЕПЕРЕТЕ И НЕ СЪГРЕШАВАЙТЕ!”