ТАЙНАТА НА СОЛИДНАТА ЦЪРКВА

“Кока колата” е нещо много просто и евтино, но съставките за рецептата за “Кока кола” са тайна.

Точната рецепта на Кока-Кола е легендарна търговска тайна. Оригиналното копие на рецептата се пази в главния трезор на Сън Тръст Банк в Атланта. Съществува мит, че само двама души имат достъп до рецептата, като всеки знае само половината от нея. Истината е, че макар Кока-Кола да има правило, ограничаващо достъпа само до двама души, всеки от тях знае цялата формула (така че да не бъде изгубена при внезапна смърт на единия от тях), а има и други, които са знаели процеса на създаването ѝ. (Източник: Уикипедия)

Съставките на рецептата за солидна църква, са известни, въпреки това, обаче, те продължават да бъдат “запазена марка”. Защо? Защото, ако и да са известни, те не могат и не трябва да бъдат променяни. Цялата публикация “ТАЙНАТА НА СОЛИДНАТА ЦЪРКВА”

ВДЪХНОВЕНИЕТО НА СТАРИЯ ЗАВЕТ

2 Тимотей 3:15-17

Бих искал да започна с една действителна история, която демонстрира хорското невежество по отношение на Библията. Един пастор, който отговарял за религиозното образование в едно училище веднъж влязъл в един от класовете докато течал урока и попитал: “Кой събори стените на Ерихон?” Един от учениците се изправил и казал: “Не съм аз, господине.” Цялата публикация “ВДЪХНОВЕНИЕТО НА СТАРИЯ ЗАВЕТ”

КАК ДА ПРИДОБИЕМ ХРИСТИЯНСКИ ХАРАКТЕР?

2 Тимотей 1:1-7

1 Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, за прогласяване обещания живот, който е в Христа Исуса. 2 до Тимотей, възлюбеното ми чадо: Благодат, милост, мир да бъде с тебе от Бога Отца и от Христа Исуса, нашия Господ.3 Благодаря Богу, Комуто още от прародителите си служа с чиста съвест, като непрестанно те споменавам в молитвите си, 4 и, като си спомням сълзите ти, копнея нощем и денем да те видя, за да се изпълня с радост. 5 Понеже ми е напомнено за твоята нелицемерна вяра, която първо се намираше в баба ти Лоида и в майка ти Евникия, а както съм уверен, и в тебе.

6 По тая причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце. 7 Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.

В този текст можем да видим поне три влияния, които са допринесли за оформянето и утвърждаването на Тимотей като християнин: Цялата публикация “КАК ДА ПРИДОБИЕМ ХРИСТИЯНСКИ ХАРАКТЕР?”