УСЛОВИЕТО ЗА БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ В ЖИВОТА НИ

2 Летописи 15:2

Във 2 Летописи 15:1-2 четем:

1 Тогава Божият дух дойде на Азария, Одидовия син, 2 и излезе да посрещне Аса и му рече: Слушайте ме, Асо и целий Юдо и Вениамине: Господ е с вас докато сте вие с Него; и ако Го търсите, ще бъде намерен от вас, но ако Го оставите, Той ще ви остави.

Цялата публикация “УСЛОВИЕТО ЗА БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ В ЖИВОТА НИ”

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪРЦЕТО

2 Летописи 16:9

Във 2 Летописи 16:9 четем:

9 Защото очите на Господа се обръщат {еврейски: тичат} насам-натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на ония, чиито сърца са съвършено разположени към Него.

Кой от Божиите атрибути можем да видим в този стих? Кое от Неговите качества на Бог? Бог е сърцеведец. Това означава, че Бог не гледа на лицето на човека, а на Неговото сърце. Този факт се потвърждава и от други пасажи на Божието Слово. Например в 1 Царе 16:6-7 четем думите на Бог към пророк Самуил по отношение на Елиав, най-големия Есеев син:

6 И като влизаха и видя Елиава, каза си: Несъмнено пред Господа е помазаникът му. 7 Но Господ каза на Самуила: Не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил; защото не е както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце.

Ето, това е разликата между човека и Бога – човек гледа на лице – той гледа на видимото, а Бог – Бог гледа на сърцето – на мотивите, на вътрешния човек. Цялата публикация “ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪРЦЕТО”