ПОСЛЕДВАЩАТА ГРИЖА В ДУХОВНАТА РАБОТА

1 Солунци 2:1-3:13

Не е достатъчно една риба само да се хване. За да не се развали, тя трябва и да се очисти. Иначе, тя е била уловена напразно. Когато работим за Бога това не е някакъв вид “спортен риболов” при който рибарите хващат рибата само заради удоволствието от ловуването и след това я връщат обратно във водата. Не. Ние желаем тези, които са уловени за Божието царство да останат в него. Точно затова е нужна последващата грижа. Иначе има опасност нашият труд да бъде напразно. Цялата публикация “ПОСЛЕДВАЩАТА ГРИЖА В ДУХОВНАТА РАБОТА”