РАЗБИРАНЕ И ДЕФИНИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСТВОТО

ВИЗИЯ, МИСИЯ И ЦЕЛ

Преди да започнем да разглеждаме какво ученичеството не е и какво е, бих желал да споделя с вас визията, целта и мисията на нашето служение. Аз дълго време търсих Бога по този въпрос. И казвах: „Господи, дай ми видение”. Където и да отидех на пастирски семинар или конференция, говорителите казваха: „Пасторът трябва да има видение.”. Ако ти водиш – дори и политически водач да си – ти трябва да имаш виждане – накъде отиваш и какво правиш. Така аз преминавах през различни опити да получа своето видение от Господ – опитвах се да измисля нещо, да скалъпя нещо, да формулирам нещо. Търсих Бога, молех се… И вярвам, че накрая Бог ми даде неща, за които спокойно мога да кажа, че те не са мои, а са на Исус Христос. В Притчи 29:18 се казва:

18 Дето няма пророческо видение людете се разюздават, А който пази закона е блажен.

Цялата публикация “РАЗБИРАНЕ И ДЕФИНИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСТВОТО”

ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ВЕЛИКОТО ПОРЪЧЕНИЕ

Матей 28:16-20

Представете си, че в нашия град има голям обувен завод. Ръководството на завода е инвестирало огромна сума пари в него и много, много усилия с цел заводът да започне да произвежда възможно най-добрите обувки. Пари са били изхарчени за заплати на работниците, за оборудване, за специалните машини, с които ще се работи, и за материалите, от които ще бъдат правени обувките. Заводът вече работи. Стотици работници се суетят и шетат насам-натам из завода. Машините работят на пълна пара. Работата кипи. Цялата публикация “ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ВЕЛИКОТО ПОРЪЧЕНИЕ”

БЛАГОВЕСТИЕТО В БИБЛЕЙСКИ СТИХОВЕ

1. БОГ СЪЩЕСТВУВА И ЗА НЕВЕРИЕТО В НЕГО НЯМА ИЗВИНЕНИЕ.

  • Римляни 1:20

20 Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение. Цялата публикация “БЛАГОВЕСТИЕТО В БИБЛЕЙСКИ СТИХОВЕ”

ВДЪХНОВЕНИЕТО НА СТАРИЯ ЗАВЕТ

2 Тимотей 3:15-17

Бих искал да започна с една действителна история, която демонстрира хорското невежество по отношение на Библията. Един пастор, който отговарял за религиозното образование в едно училище веднъж влязъл в един от класовете докато течал урока и попитал: “Кой събори стените на Ерихон?” Един от учениците се изправил и казал: “Не съм аз, господине.” Цялата публикация “ВДЪХНОВЕНИЕТО НА СТАРИЯ ЗАВЕТ”

ХРИСТОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАСТЕЖ НА ЦАРСТВОТО

Матей 28:16-20

16 А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на бърдото, гдето Исус им определи. 17 И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.

Цялата публикация “ХРИСТОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАСТЕЖ НА ЦАРСТВОТО”