ДИСЦИПЛИНАТА ДА ПРАВИМ ДОБРО

От ученикът на Исус се очаква да прави избори, които са правилни и добри. Старият живот на егоизъм и грешни действия е изоставен. Новият живот се живее в подчинение на Писанията, които ни казват как християните трябва да живеят. В този урок ние ще започнем със стандарта на поведение, който Исус е преподавал. След това ще разгледаме живота, които е правилен и добър, нуждата да прощаваме на другите, как да живеем в подчинение на Исус, и резултата от правенето на добри неща. Цялата публикация “ДИСЦИПЛИНАТА ДА ПРАВИМ ДОБРО”