ДИСЦИПЛИНАТА ДА ХОДИМ НА ЦЪРКВА

По идея на Dr. Wayne J. Gerber

Това е първата от духовните дисциплини, които един ученик на Христос трябва да практикува – да участва в живота на неговата местна църква. Бог събира учениците си в една група, която ние наричаме църква. Участието в църквата помага на ученика да расте и да става повече като Исус Христос. Както съм казвал и преди духовните дисциплини настройват елементите на нашата човешка същност – духът, душата и тялото ни по такъв начин, че духът да побеждава плътта в нас и така ние да живеем един победоносен християнски живот. Цялата публикация “ДИСЦИПЛИНАТА ДА ХОДИМ НА ЦЪРКВА”