ДИСЦИПЛИНАТА ДА ИЗДЪРЖАМЕ НА ИЗКУШЕНИЯТА

По идея на Dr. Wayne J. Gerber

Христовият ученик има враг, който през цялото време се стреми да го отклони от вярата. Най-често този враг се нарича Сатана или дявол, ако и да е споменат и под редица други имена в Библията. Сатана се бори срещу Исус и църквата. Неговите опити да ни отклони от вярата се наричат изкушения. Сатана е изключително мощен, но Исус има повече сила от него, и с неговата помощ ние можем да устояваме на атаките на врага и да излизаме от битките като победители. Цялата публикация “ДИСЦИПЛИНАТА ДА ИЗДЪРЖАМЕ НА ИЗКУШЕНИЯТА”