КОЙ СЪМ АЗ?

Отговорете на следните въпроси като подредите по приоритети (или степенувате) вашите лични навици по скала от 1 до 5, като 1 означава „почти никога”, а 2 е „рядко”, 3 е „понякога”, 4 е „често”, а 5 е „почти постоянно”.

____ 1. Обичам да приемам предизвикателства.

____ 2. Обичам да убеждавам и да мотивирам другите.

____ 3. Обичам да работя повече с хора, отколкото с неща.

____ 4. Удовлетворява ме рутинна работа (едни и същи неща постоянно).

____ 5. Харесва ми да създавам и поддържам много контакти.

____ 6. Харесва ми да работя главно на едно място.

____ 7. Предпочитам нови идеи и не ми харесва да се застоявам в старите неща.

____ 8. Обичам предизвикателството да преодолявам съпротивата.

____ 9. Аз съм много добър говорител (умея да артикулирам нещата).

____10. Аз съм оптимист и ентусиаст. Цялата публикация “КОЙ СЪМ АЗ?”

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДУХОВНИТЕ ДАРБИ

Духовните дарби действат чрез специфични желания, склонности или мотивации, свързани със всяка една дарба (например, учителят обича или се мотивира от това да учи). Този тест за „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДУХОВНИТЕ ДАРБИ” може да ви помогне да идентифицирате дарбите, които имате чрез идентифициране на нещата, които ви мотивират или които сте склонни да правите. Някои дарби като говорене на непознати езици или тълкуване на непознати езици са очевидни (ако ги имаш, не можеш да не знаеш, че ги имаш). Дарбите, включени в това определяне са онези, които не са очевидни или явни и може да изискват една по-задълбочена оценка, която да определи дали даден човек ги има.

Духовни дарби включени в това определяне:

В допълнение към тези, включени в горната таблица, има четири дарби показани или споменати в Библията, които също са включени в това изследване:

  • Гостоприемство (Битие 18:1-5)
  • Майсторство (Изход 28:3-4; 31:1-5; 35:31-35)
  • Ходатайство (Битие 18:16-33; Изход 33:12-17; Даниил 10:1-12)
  • Музикалност (1 Летописи 15; 1 Коринтяни 14:26) 

Въпроси оценяващи дарбите

Следните въпроси могат да Ви помогнат да определите кои дарби се проявяват по-изявено в живота ви и кои не са толкова силно изявени. Въпросите не оценяват четири от дарбите споменати по-горе (пророкуване, говорене на езици, тълкуване на езици и музикалност) защото всяка една от тези дарби е очевидна и явна (т.е. вие знаете дали имате дарбата да говорите на непознати езици, да тълкувате езици, дали сте музикален – свирите на инструмент или пеете или пък дали имате проявление на дарбата пророкуване за която ап. Павел каза, че ние всички можем да имаме. Други дарби са също толкова явни (такива като изцелителни дарби и вършене на чудеса), но ние ги включваме в това изследване, понеже някои хора може да не осъзнават че са настроени за проявяването точно на тези дарби.

Римляни 12:4-8
Мотивация
1 Коринтяни 12:4-11
Проявление
1 Коринтяни 12:27-30
Служение
Ефесяни 4:7-12
Ръководство
Ключов контекст:
Благодатта и вярата, които сме получили
Ключов контекст:
Проявлението на Духа за обща полза
Ключов контекст:
Не всички имаме същите дарби
Ключов контекст:
Ръковоство с цел екипиране на светиите.
Пророчество Слово на мъдрост Апостоли Апостол
Служене Слово на знание Пророци Пророк
Поучаване Вяра Учители Благовестител
Увещание Изцелителни дарби Чудеса Пастор
Даване Велики дела Дарби на изцеление Учител
Управление Пророчество Помагания  
Показване на милост Разпознаване на духовете Управление  
  Езици Езици  
  Тълкуване на езици Тълкуване на езици  

Насоки: Отговорете на всеки въпрос според както мислите че той се отнася за вас, а не според както бихте желали или мислите че би трябвало да бъдат нещата в живота ви. Точността на изследването зависи от точността на вашите отговори на тези въпроси. 

Оценете всеки въпрос според както той се отнася за вас според следната скала: 

0 – това твърдение никога не се отнася за мен и не е вярно относно мен.

1 – това твърдение много рядко е вярно относно мен (може би веднъж или два пъти в живота ми).

2 – това твърдение е вярно за мен в много малко ситуации (може би веднъж или два пъти в годината).

3 – това твърдение е вярно за мен в някои ситуации (може би веднъж или два пъти на няколко месеца).

4 – това твърдение е твърде често вярно относно мен (склонен съм естествено да реагирам или да се чувствам по този начин).

5 – това твърдение е винаги вярно относно мен (твърде много съм склонен съм да реагирам или да се чувствам именно по този начин). Цялата публикация “ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДУХОВНИТЕ ДАРБИ”