Категория: Преобазени

ПРЕОБРАЗЕНИ ОТНОШЕНИЯ

Филипяни 2:1-8 Тази проповед е част от сериите за преобразяването, което Бог извършва с нас. Ние започнахме тези серии с Римляни 12:2 – там където се говори за обновяване на ума. Днес ние ще се придвижим от ума към сърцето. Ще говорим за това как Исус преобразява нашите взаимоотношения.

ПРЕОБРАЗЕНИ УМОВЕ

Римляни 12:2 Промяната е част от нашата култура… Но, въпросът е, дали ние се променяме? Нашето видение е, че в нашата църква Господ Исус променя животите ни – един по един. Той променя Нашите отношения, Нашите приоритети Нашите постъпки Нашите домове Нашето бъдеще Но, всичко започва с промяната на ума.