Category: Криза

БЛАГОСЛОВЕНИ В КРИЗАТА

КРИЗАТА НЕ ПРОЩАВА НА НИКОГО

В Исая 24:1-3 се казва:

1 Ето, Господ изпразва земята и я запустява,
Превръща я разпръсва жителите й.
2 И ще стане, както на людете, така и на свещеника;
Както на слугата така и на