Категория: Вяра

ВЯРАТА КАТО НАЧИН НА ЖИВОТ

Бог желае и очаква нашият живот да бъде живот на вяра. Начинът по който влизаме в Божието царство, в царството на светлината е чрез вяра. В Римляни 1:16-17 се казва, че ние сме оправдани чрез вяра. 16 Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо…

Прочети цялата статия

ВЯРА И ДЕЛА

В алегорията си „Пътешественикът от този свят до идещия” Джон Бънян представя търсенията и вътрешните борби на християнина в процеса на духовния му растеж. По пътя си от град Погибелово към тясната врата героят на Бънян, който се казва Християн, трябва да премине през „блатото на отчаянието”. Понеже не гледа пред себе си и не…

Прочети цялата статия