Категория: Л. СТИХОТВОРЕНИЯ

И С У С !!!

Неизвестен автор
Превел от английски Б.Игов

Той е несравним и безпрецедентен.
Той е центърът на цивилизацията.
Той е върхът на всяко съвършенство.
Той е сборът на човешкото величие.…