ЩО Е ИСТИНА?

АГЕНТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЦЪРКВАТА

Валери Велев

 „Миналото определя бъдещето, но…
настоящето може да го промени“
(автор неизвестен)

ОТВАРЯНЕ НА ДОСИЕТАТА

Повечето от нещата, които се случват в Църквата се отразяват на комуникацията ни с обществото и на нашата мисия да доведем хората от този свят при Христос. В момента по силата на специален закон, приет през 2006 г., върви процес на постепенно „отваряне на досиетата“ на всички публични личности и хора, заемали публични длъжности. Това включва и ръководствата на всички вероизповедания от 1990 г. насам. Цялата публикация “ЩО Е ИСТИНА?”

НЕБЛАГОДАРНАТА БЛАГОДАРНОСТ

от Радостин Марчев

Миналата неделя празнувахме деня на благодарността. За тези, които не знаят това е празник, в който християните благодарят за всичко, което Бог им е подарил през годината. Много хора носят хранителни продукти, с които украсяваме църквата. Цялата публикация “НЕБЛАГОДАРНАТА БЛАГОДАРНОСТ”

Отговор на предаването „Отечествен фронт” на Мартин Карбовски излъчено по НТВ на 27.03.2010 г.

Виктор Костов

Отговор
на предаването „Отечествен фронт” на Мартин Карбовски
излъчено по НТВ на 27 март 2010 г., включен в Право на оттовор на засегнатите евангелски и християнски общности, излъчено по НТВ на 26 юни 2010 г.
от адв. д-р Виктор Костов

(Тук поместваме текста на 13 минутната реч на адв. д-р Виктор Костов от първата част на отговора, излъчена по НТВ на 26-06.2010 г. в рамките на същото предаване) Цялата публикация “Отговор на предаването „Отечествен фронт” на Мартин Карбовски излъчено по НТВ на 27.03.2010 г.”

Особености на Lectio Divina в монашеското предание

Гл. ас. д-р Петър Рогалски OCDS, СУ “Св. Кл. Охридски”

Преди да очертаем някои особености на lectio divina по протежение на християнската история, следва да обърнем внимание на двете значения на този латински израз, които правят всеки негов превод ако не неточен, то поне непълен. В ранното монашеско предание, тоест в писанията на отците пустинножители, както и в съчиненията на църковните отци до началото на Средновековието, изразът е възприет от гръкоезичното предание и означава предимно “божествено четиво”, тоест текст от Свещеното Писание. В по-късното латиноезично предание, особено след ХІІ в. изразът започва да се разбира главно в своя деятелен смисъл като “молитвено четене”, тоест като метод на поведение спрямо свещения текст. Но всъщност нито “четиво”, нито “четене” предават в рамките на днешната култура и език действителното значение на lectio. Ще се опитаме да докажем това, като представим – с цялата условност на подобно начинание – някои особености от присъствието на lectio divina първо в светоотеческата книжнина до разделянето на Западната и Източната църква, а после в католическото монашеско предание от ХІІ в. насетне. Цялата публикация “Особености на Lectio Divina в монашеското предание”

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПАСЕНИЕТО

Нели Тончева

1. „Да приемем, че има само един път към Бога. Нима някой, който живее в отдалечена част на света и никога не е чул за този един път, ще отиде в ада. Не се ли спасяваме чрез искрените си усилия? Ако сме добри езичници, Бог не е ли доволен?”

Цялата публикация “ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПАСЕНИЕТО”

ИДЕНТИЧНОСТТА, ХАРАКТЕРЪТ И ПРИЗВАНИЕТО НА МЕСИЯТА

Георги Гърдев

Наближава Рождество Христово, един от двата най-светли празника за Църквата Христова. Някои, както нашата църква в Казанлък, празнуват адвентния сезон (сезона на очакване на Месията), други се подготвят за Бъдни вечер и Рождествената Утрин. Цялата публикация “ИДЕНТИЧНОСТТА, ХАРАКТЕРЪТ И ПРИЗВАНИЕТО НА МЕСИЯТА”

ЗАВЕТ НА СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ

Аз, смиреният и грешен Иван, който не съм извършил никакво добро на земята, когато дойдох в тази Рилска пустиня, не намерих човек в нея, но само диви зверове и непроходими дебри. И поселих се в нея самин със зверовете, без да имам нито храна, нито покрив, но небето ми беше покров, земята – постеля и тревите храна. Но благият Бог, заради обич към Когото презрях всичко и претърпях глад и жажда, мраз и слънчев пек и телесна голота, съвсем не ме изостави, но като милосърден и чедолюбив баща обилно задоволи всичките ми нужди. И що да въздам на Господа за всичко, що ми даде? Много са Неговите благодеяния към мене, понеже от Своята света висота погледна милосърдно на моето смирение и ми оказа помощ да претърпя всичко – не аз, а Христовата сила, която е в мене – защото от Него е всяко добро дарование и всеки съвършен дар отгоре идва. Цялата публикация “ЗАВЕТ НА СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ”

АЗ, ЕВАНГЕЛИСТЪТ

Доний К. Донев

В Бургаска община на Великден се откри нова политическа кампания срещу няколко вероизповедания, между които и българските евангелски християни в града. Особено интересен в пропагандните материали на кметството, разпространени и из училищата в региона, е езикът на автора им – той буквално ни пренася 60 години назад. Със “загрижеността” от силните западни културни влияния се направи по всяка вероятност опит да се имитира общинска политическа дейност, в краен случай да се създаде масова истерия, която да измести общественото внимание от регионалните и национални икономически и социални теми. Метод, до болка познат от близкото тоталитарно минало и от годините на прехода по време на правителствата Беров и Виденов. Цялата публикация “АЗ, ЕВАНГЕЛИСТЪТ”

2008: ГОДИНА на СЕКТИТЕ в БЪЛГАРИЯ

д-р теол. Доний К. Донев

През 2008 в България се отпразнува година на сектите. Неофициално, разбира се, но за това пък на всеки що годе официален празник трябваше да се спомене думата “секта”. И то не във връзка с истински заблудителни секти и религиозни култове, а относно отворените за всички, добре известните на обществото и исторически присъстващите в България вече два века евангелско-протестантски църкви. Цялата публикация “2008: ГОДИНА на СЕКТИТЕ в БЪЛГАРИЯ”

A, Б, В НА ЕСТЕСТВЕНОТО ЦЪРКОВНО РАЗВИТИЕ

Кристиян Шварц

СКЪПИ ЧИТАТЕЛЮ, СЪРДЕЧНИ ПОЗДРАВИ!

След като не се познаваме, не съм напълно убеден дали ще успея да налучкам правилния тон на който да разговаряме, ако се опитам да Ви обясня товара си със следните думи.

Поради това, че ойкодомичното течение в еклесиологията е ограничено от претеологични парадигми (такива, които са повлияни от спиритуалистични и технократски предположения), които не отчитат достатъчно свързаният с въплъщението характер на откровението, специфичните кибернетични приложения на биотичното църковно развитие – в частност онези растителни автоматизми, които могат да бъдат доказани емпирично, и които в контекста на креационистично ориентираната интерпретация могат да бъдат обяснени като теоматизми – често не са добре разбрани. Дотук всичко е ясно, нали? Цялата публикация “A, Б, В НА ЕСТЕСТВЕНОТО ЦЪРКОВНО РАЗВИТИЕ”

ПИЕТИСТИЧНИТЕ КОРЕНИ НА СЪВРЕМЕННИЯ ЕВАНГЕЛИЗЪМ

Раналд Маколи

Ако някой се нуждае от прост показател за значението на пиетизма през 17 и 18 век, преживяването на Джон Уесли ще е достатъчно. Непосредствено след своето обръщение на улица Олдърсгейт в Лондон на 24 май 1738 той прекарва три месеца, посещавайки Германия и общността на пиетистите в Хернхут (“Господният страж”), създадено и ръководено от граф Николас фон Цинцендорф. Защо? Много просто, защото духовната действителност на моравците, които той неотдавна среща в Джорджия и чрез които сега достига до разбирането и приемането на Благовестието на благодатта, оказва силно влияние върху него. Тук има правилно наблягане върху Благовестието и покаянието, което той усеща; тук има не просто формална религия, а динамичен духовен живот и благочестие; тук има ревност за мисии, която е дала като плод не само тези, които среща в Америка, но също и други, които преди 34 години са заминали за датската колония Транкебар в Южна Индия! Цялата публикация “ПИЕТИСТИЧНИТЕ КОРЕНИ НА СЪВРЕМЕННИЯ ЕВАНГЕЛИЗЪМ”

ЗАЩО ДА НЕ ИЗБЪРЗВАМЕ СЪС СЕКСА?

Йоливинд Бенестад

Сексът е един от Божиите дарове за нас. Бог иска сексът да е нещо положително в нашия живот, но често ние злоупотребяваме с него. Как искате да използвате този дар? Тази брошура изтъква някои причини, поради които си струва да чакаш докато се ожениш, за да имаш сексуални взаимоотношения с твоя партньор. Които чака за нещо добро накрая бива възнаграден. Цялата публикация “ЗАЩО ДА НЕ ИЗБЪРЗВАМЕ СЪС СЕКСА?”

11 СЕПТЕМВРИ , ТЕРОРИЗМЪТ, ХРИСТИЯНСТВОТО И ПСАЛОМ 23

Пастор Радослав Киряков от Бургас

Тази година отново в целия цивилизован свят ще бъде отбелязана датата от атентатите на 11 Септември 2001г. Дата,която е отново повод да се замислим за тероризмът, за новата война и за предизвикателствата на новото време. Цялата публикация “11 СЕПТЕМВРИ , ТЕРОРИЗМЪТ, ХРИСТИЯНСТВОТО И ПСАЛОМ 23”

ПРИТЧА ЗА ОВОЩНАТА ГРАДИНА: ДРУЖЕСТВОТО ЗА БРАНЕ НА ЯБЪЛКИ

 Мисионерска притча за недостигнатите народи – поставя световните евангелизациоонни статистики и числа в точната им перспектива

Джеймс Вебер, мисионер в Япония

Имало едно време един човек, който притежавал много градини засадени с ябълкови дръвчета, всичко на всичко с площ над 40 000 декара овощни градини пълни с ябълкови дървета. Цялата публикация “ПРИТЧА ЗА ОВОЩНАТА ГРАДИНА: ДРУЖЕСТВОТО ЗА БРАНЕ НА ЯБЪЛКИ”

ОСНОВНИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ КАЛВИНИСТКИЯ И ПРАВОСЛАВНИЯ ВЪЗГЛЕД ОТНОСНО СВОБОДНАТА ЧОВЕШКА ВОЛЯ

Емил Яръмов

Увод

Поглеждайки назад към Ранната и Средновековна християнска история, ние се запознаваме с многобройни апологетически и догматични събития, които са допринесли за правилното духовно развитие на християнската мисъл в различни насоки. Добър пример за много полемични конфликти са вселенските събори, на които са се разрешавали големи сложни и съществени богословски проблематични въпроси, които са се повдигали от различни християнски школи. Цялата публикация “ОСНОВНИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ КАЛВИНИСТКИЯ И ПРАВОСЛАВНИЯ ВЪЗГЛЕД ОТНОСНО СВОБОДНАТА ЧОВЕШКА ВОЛЯ”