Категория: Б) 3 Царе

ЗАКЛЕЙМЯВАНЕТО

3 Царе 12:1-20; Йоан 9:1-41 Заклеймяването е може би най-често срещания грях при християните. Най-кратко то може да бъде определено като остри думи, съдене и “поставяне на етикети на хората”. Думата “заклеймявам” буквално означава поставяне на белег върху кожата с нагорещено желязо — жигосване. Именно това се случва с душите на хората когато ги заклеймим…

Прочети цялата статия

ПРИЩЕВКИ ИЛИ ПРИНЦИПИ

3 Царе 21:1-29 1 След тия събития, понеже езраелецът Навутей имаше лозе в Езраел, близо до палата на самарийския цар Ахаав, 2 Ахаав говори на Навутей казвайки: Дай ми лозето си да го имам за бостан {Еврейски: Градина за зеленчук.}*, понеже е близо до къщата ми; и вместо него ще ти дам лозе по-добро от…

Прочети цялата статия

ОБРАТНО НА БОЙНОТО ПОЛЕ

3 Царе 19:1-21 В тази 19 глава на Трета книга на царете виждаме как Бог възстановява от дълбока криза един от най-великите Божии мъже – пророк Илия. Той го възстановява първо физически, после душевно, и накрая духовно.

УРОЦИТЕ НА СМРИКАТА

3 Царе 19:1-18 1 И Ахаав съобщи на Езавел всичко, що бе сторил Илия, и как бе избил с меч всичките пророци. 2 Тогава Езавел прати човек до Илия да каже: Така да ми направят боговете, да! и повече да притурят, ако утре, около тоя час, не направя твоя живот както живота на един от…

Прочети цялата статия

КАК ДА СВАЛИМ БОЖИЯ ОГЪН?

3 Царе 18:17-39 В тази глава се говори за това как огън от Господа слезе от небето и изгори всеизгарянето, което Илия беше положи върху Божия олтар (ст.30-39). 30 Тогава Илия каза на всичките люде: Приближете се при мене. И всичките люде се приближиха при него. И той поправи Господния олтар, който беше съборен; 31…

Прочети цялата статия

ВИЗИТКАТА НА ПРОРОК ИЛИЯ

3 Царе 17:1-18:2 Както светкавица, която прорязва нощното небе — така Илия се появява на сцената в царския палат на Ахаав и започва своето служение. 1 А тесвиецът Илия, който бе от галаадските жители, рече на Ахаав: В името на живия Господ, Израилевия Бог, Комуто служа, заявявам ти че през тия години няма да падне…

Прочети цялата статия

НЕОБИКНОВЕНИЯТ ОБИКНОВЕН ЧОВЕК

3 Царе 17:1 Историята на Илия започва със срещата между неизвестният дотогава Илия и нечестивият цар на северното царство Ахаав. При тази среща Илия декларира пред царя, че през следващите години няма да вали дъжд освен, ако той не пожелае. (3 Царе 17:1): 1 А тесвиецът Илия, който бе от галаадските жители, рече на Ахаав:…

Прочети цялата статия